Sunday, 08/12/2019
Trang chủ Thẻ Daily Readings Audio

Tag: Daily Readings Audio

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng Tám, Thánh Lô-ren-xô, Phó Tế, Tử Đạo, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Đây là thánh Lô-ren-xô, người...

Bài giảng Lễ Thánh Gia Thất năm B

Tóm ý: Khi đã đủ bốn mươi ngày Lên đền, thanh tẩy, trưng bày lễ dâng. Simêon ôm trẻ bâng khuâng Cho tôi tớ Chúa yên thân chầu...

Bảy mối tội đầu: Triệu chứng và chữa trị

by phanxico.vn croire.la-croix.com, Sébastien Antoni. Bảy mối tội đầu tập trung và nuôi dưỡng tất cả các hình thức khác của tội và muôn vàn cách...

Cha Peter Tuyen Tran bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ Giáo Luật

Kính gởi bạn bè thân hữu gần xa. Xin mời chung vui và cảm tạ Chúa với Cha Peter Tuyen Tran. VIỆC CHÚA LÀM CHO CON,...

Bài giảng Chúa Nhật 4 Quanh Năm C

Tăng liều thuốc ngủ thành "mê" Mê nghe Lời Chúa hết chê chỗ nào! Ai biểu ngờ nghệch nhào vào, Ông Tuyên chụp xuống bái chào đi...