Ý nghĩa của “Chuỗi Môi Côi” và “Hạt chuỗi Môi Côi” | Sổ tay Giáo Lý Viên

504

Tuyên Trần diễn dịch

Ý nghĩa của “Chuỗi Môi Côi” và “Hạt chuỗi Môi Côi”

Lời nói đầu: Trước khi đọc bài nầy, các bạn có thể tham khảo bài viết: Môi Côi? Môi Khôi? Văn Côi? Mân Côi? Mai Khôi? Mai Côi? của Cha Stêphanô Huỳnh Trụ. Cha Stêphanô dựa trên cơ sở căn bản của Khang Hy Tự Điển, trình bày về vấn đề đọc từ Hán Việt thế nào mới đúng. Cảm ơn các bạn.

Là người Công giáo, hầu hết chúng ta đều đã lần chuỗi Môi Côi để cầu nguyện, nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta lại gọi là lần hột hay lần chuỗi?

Từ “Rosary” bắt nguồn từ tiếng Latinh Rosarium, có nghĩa là “Vườn Hoa Hồng” hoặc có thể là bó hoa hồng, vòng hoa hoặc vương miện. Nguyên ngữ Latinh rosarium được sử dụng để chỉ một sưu tập các câu chuyện hoặc bài thơ. Từ đó chúng ta có thể hiểu đây là một cố gắng của người Công Giáo, góp nhặt những lời cầu nguyện khác nhau như một chuỗi hạt kinh nguyện để tỏ lòng sùng kính.

Có một lưu ý ở đây là từ “hột” hay “hạt”. Chúng ta dùng từ “hạt” để chỉ tất cả các loại. Chẳng hạn nhiều trẻ em đã sử dụng hạt để tạo thành vòng đeo cổ hoặc đồ thủ công khác. Thật ra từ “Bead” tức hạt xuất phát từ một từ tiếng Anh cổ là bede, có nghĩa là cầu nguyện. Vì vậy, một chuỗi hạt Môi Côi theo nghĩa đen là một lời cầu nguyện và chuỗi hạt là một tập hợp những lời cầu nguyện.

Tuyên Trần diễn dịch

***

Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: