Friday, 27/05/2022

Tin xem nhiều

Thứ Bảy 18.09, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Thứ Sáu 11.06, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 32,11.19 Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật XXI Thường Niên năm B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy Đáp Ca Download File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Hai 31.05, Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 65, 16 Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,...
video

Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/U4h5okN4P-Y Xem bài liên quan: Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXII Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Tỉnh Thức Mà Trình...