Thursday, 20/01/2022

Tin xem nhiều

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/tjKx9fsHqEw Xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Lòng Trung Thực Của...

Bài giảng Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm B

Mỗi tuẩn bài giảng gửi đều Vừa nghe đã ngủ như diều lên mây! Khen cho người giảng không hay Nhưng tài ru ngủ mấy ai sánh...

Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Mcb 2,15-29 Tin Mừng: Lc...

Thứ Tư, ngày 31 Tháng Bảy, Thánh Inhaxiô Loyola, Linh Mục | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    Pl 2,10-11 Khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời...