Saturday, 21/05/2022

Tin xem nhiều

Nước Ba Lan cùng cầu nguyện chung

By phanxicovn fr.aleteia.org, Kévin Boucaud-Victoire, 2017-10-07 Ngày thứ bảy 7 tháng 10, khoảng một triệu giáo dân Ba Lan lần chuỗi Mân Côi suốt dọc biên...

Chúa Hài Đồng Đã Đến Với Con | Lễ Giáng Sinh | Vo Ha

vo ha Chúa đã đến rồi. Ta cùng mừng Happy Birthday của Người dịp Lễ Giáng Sinh 2021 nầy. Ngôi Hai Thiên Chúa, là Giêsu Kitô đã sinh ra như...

Thứ Tư, Ngày 09 Tháng Tám | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ds 13,1-2.25 – 14,1.26-29.34-35 Tin Mừng:...

Thứ Sáu, ngày 16.10 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào...

Thứ Sáu, ngày 18.09 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  cf Hc 36,18 Lạy Chúa, xin ban bình an cho những...