Tuesday, 16/08/2022

Tin xem nhiều

Ngày 11 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 32 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 87,3 Lạy Chúa,...
video

Chúa vào thành | Nhạc và lời Tuấn Chính

https://youtu.be/NBV73pXQ3gI Nhạc và lời: Tuấn Chính Trình bày: Ngọc Điệp Keyboard: Quang Hoài Video: Hiéu Nguyễn
video

Video Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng, C | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/cbeSICBCnN8 Mời xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng, năm C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Chúa Đang Đến Rất Gần | Chúa nhật 4 Mùa vọng Năm C...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, B | Quang Hoài

Quang Hoài https://youtu.be/rF56Fef8m9s  Download File PDF tại đây

Thứ Hai 07.02.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)         Ca nhập lễ :  Tv 94,6-7 Hãy đến đây, ta cúi mình thờ lạy, phủ...