Thursday, 26/05/2022

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 29.11 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Gr 31,10, Is 35,4 Muôn dân hỡi, lắng nghe lời...

Bài giảng Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C

Thơ diễn ý: Chúa chọn thêm bảy mươi hai, Từng hai người một Chúa sai dọn đường. Làng mạc cho đến phố phường, Sẵn sàng đón Chúa, am...

Ngày 19 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 33 Thường Niên, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Cn 31, 10-13.19-20.30-31 Bài đọc...

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 02/11/2017: Cách mạng tháng 10 là thảm họa của...

VietCatholicNews https://youtu.be/Uqay_ziaOlc 1. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ công bố bản dịch tiếng Anh chính thức đầu tiên về Nghi Thức Trừ Tà Hôm 25 tháng 11,...

Thứ Bảy, ngày 04.12 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)      Ca nhập lễ:  Tv 79,2.4 Lạy Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ...