Saturday, 03/06/2023

Tin xem nhiều

Biển Galilê: Cá và lưới

Scarlett Le | Tam Le | Đời sống thời Kinh Thánh Người ta tin rằng có từ 18 đến 24 loài cá bản địa khác...

Giúp Con Yêu Mến Chúa Ba Ngôi | Vô Hạ

vô hạ 1. "Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, chúng con tin kính và thờ lạy Chúa ..." Đó là lời mở đầu của...

Đức Thánh Cha động viên tín hữu hãy trở về với điều trọng yếu...

Bài giảng Lễ Tro của Đức Thánh Cha 06 tháng Ba, 2019 17:15 JIM FAIR Ngày 6 tháng Ba, 2019, Đức Thánh Cha Phanxico gửi một thông...

Thứ Sáu, ngày 24.07 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 53,6.8 Này con được Thiên Chúa phù trì, thân...

Giải mã ý nghĩa đặc biệt của từng loài hoa trong thời đại Victoria

Không chỉ được sử dụng phục vụ mục đích trang trí, ở thế kỷ thứ 19 tại Anh Quốc, hoa còn được sử dụng...