Thursday, 18/07/2024

Tin xem nhiều

6 Thánh nữ là mẹ đơn thân

Public Domain Meg Hunter-Kilmer 09 tháng Năm, 2020 Những người mẹ đơn thân thường bị lãng quên trong Ngày của Mẹ, nhưng chắc chắn những người phụ...

Không Thấy Mà Tin Mới Nên Thuốc | Chúa Nhật II Phục Sinh năm...

vo ha Chúa Nhật trước tín hữu Kitô Giáo toàn thế giới mừng Lễ Chúa Giêsu Phục Sinh. Người đã sống lại từ cõi chết....

Ngày 26.04, Chúa Nhật III Phục Sinh, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 65,1-2 Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa, đàn...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUyĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy