Saturday, 28/05/2022

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật 21 Quanh Năm C

Thơ diễn ý: Chiến đấu để qua cửa hẹp, Ép mình, hạn chế, bỏ dẹp dục tình. Cửa hẹp không có ngục hình, Nhưng có thánh giá...

Hôn Nhân Công Giáo Không Thể Chia Ly | Chúa Nhật 27 Thường Niên B...

vo ha Những người yêu mến Thiên Chúa đều tin rằng, từ nguyên thuỷ Ngài đã tạo dựng  loài người có nam có nữ, rồi...

Thứ Ba, ngày 06.10 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo...

Các Giáo hội giải quyết ảnh hưởng của đại dịch đối với trẻ em...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 6 23, 2020 ...

Thứ Ba, ngày 23.03 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 26,14 Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can...