Ý nghĩa của biểu tượng Chi Rho | Trang Giáo Lý Viên

50

From “The Religion Teacher” 
Từ loạt bài “Giáo Lý Viên” do Jared trình bày
và Peter Tran diễn dịch

Lời BBT: Monogram – chắc chắn bạn sẽ cảm thấy gần gũi hơn khi tôi gọi đây là chữ lồng – là một mô típ biểu tượng được thực hiện khi kết hợp hai hoặc nhiều chữ cái lại với nhau. Monogram có thể là sự lồng ghép từ những chữ cái đầu trong tên gọi của một cá nhân hoặc một thương hiệu… mà chúng ta hẳn là không mấy xa lạ như những ví dụ dưới đây:

Ý nghĩa của chữ lồng Chi Rho

Diễn giải thêm từ ngữ:

Monogram or monogram of Christ or Christogram: Được hiểu là cách viết tắt tên Chúa Giêsu Kitô, tức hình thức lồng chữ dạng đơn giản, lấy 2 mẫu tự Hy Lạp ((XP)) xếp chồng lên nhau làm thành từ Kitô. Thí dụ ChiRho có nghĩa Kitô. Thí dụ ICHTHYS, có nghĩa con cá, nhưng khi ghép các mẫu tự lại thì thành Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr; “Jesus Christ, Son of God, Savior – Giêsu Kitô, Con Thiên chúa, là Đấng Cứu Thế.

Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, nghệ thuật chữ lồng rất phổ biến trong Giáo Hội Công Giáo để xưng tụng danh Chúa Giêsu Kitô. Thí dụ chữ Chi (χ) và Rho (ρ) là hai chữ cái đầu tiên của chữ Kitô trong tiếng Hy Lạp (ΧΡΙΣΤΟΣ). Như vậy kiểu lồng chữ Chi Rho có nghĩa là Kitô. Hơn nữa, kiểu lồng chữ Chi Rho nầy còn làm thành hình Thánh giá, Chúa Kitô chết treo trên thánh giá mang ơn cứu độ cho loài người.

Có lẽ sự phổ biến rộng rải kiểu lồng chữ Chi Rho nầy bắt đầu từ năm 312, năm đánh dấu việc trở lại đạo của hoàng đế Constantine cả. Constantine trước khi ra trận đánh với Maxentius ở cầu Milvian đã thấy thị kiến trên bầu trời xuất hiện hình thánh giá với dòng chữ “IN HOC SIGNO VINCES!”. Được soi sáng, Constantine khắc hình thánh giá theo dạng chữ lồng Chi Rho trên cờ trận và trên khiên thuẫn của quân đội mình. “Cứ dấu Chi Rho nầy, ngươi sẽ chiến thắng!” Quả thật, sau trận chiến thắng nầy, Constantine đã tiêu diệt tất cả kẻ thù, thống nhất đế quốc La Mã, xưng tôn hoàng đế, trở lại đạo và Kitô giáo hóa toàn đế quốc La Mã lúc bấy giờ.

Biểu tượng chữ lồng Chi Rho còn được tìm thấy trên Labarum, một biểu tượng dưới dạng đồng tiền hình tròn lớn có chữ Chi Rho cũng như Alpha (Α) và Omega (Ω) như một dấu chỉ hướng dẫn đạo đức cho các hoàng đế La Mã sau nầy.