Thursday, 20/01/2022

Tin xem nhiều

video

Thánh lễ Chúa Nhật XI Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/4ZZCadZKtJM *** Mời xem các bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Sự phát...

Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng Hai, Thánh Cô-lát-ti-ca, Đồng Trinh, Lễ Nhớ | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1V 12,26-32; 13,33-34   Tin Mừng: Mc...

Ngày 17 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 33 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: Gr 29,11.12.14 Chúa phán: “Ý định của Ta là làm cho...

Thứ Bảy, ngày 12.09, Danh Thánh Đức Maria | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca Nhập Lễ Lạy Trinh Nữ Maria, chúng con ngợi khen Mẹ vì Mẹ...

Thứ Năm, Ngày 14 Tháng Chín, Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Ds 21,4b-9 Bài đọc 2:  ...