Tuesday, 30/05/2023

Tin xem nhiều

Thứ Hai 13.02.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 30,3-4 Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá...

Ngày 19 Tháng Tám, Chúa Nhật 20 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là...

Thứ Tư 28.09.2022 | Th. Venceslaô, Th. Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Đn 3,31.29.30.43.42 Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho...

Bài giảng Chúa Nhật 4 mùa Phục Sinh năm C

Chúa Nhật thứ bốn Phục Sinh Chúa là mục tử hy sinh cứu đời Xin cho Cha cụ sáng ngời Lòng nhân, khiêm tốn, lời mời giáo...

Bạn có biết nơi Chúa Giêsu đã khóc không?

Tri Khoan chuyển ngữ Daniel Esparza  16/09/17 Ở Giêrusalem, trên Núi Olives, có một nhà thờ được xây dựng tại nơi Chúa Giêsu đã khóc khi tiến...