Friday, 27/05/2022

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật 2 Quanh Năm C

Một lời nước hoá rượu ngon, Làm được như thế là Con Ông Trời Phép lạ là một gọi mời, Tin nhận Thiên Chúa trong đời chúng...

Giáo hội Công giáo công nhận phép lạ thứ 70 của Đức Mẹ Lộ...

by phanxicovn lefigaro.fr,  Jean-Marie Guénois, 2018-02-11 Nữ tu người Pháp Bernadette Moriau đã lành chứng liệt mà nữ tu đã bị từ rất lâu. Sau khi...

Thứ Ba, ngày 12.01 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn thiên...

Nếu chúng ta mời cha xứ về nhà ăn?

by phanxicovn famillechretienne.fr, Sophie Le Noën, 2018-05-14 Chúng ta không nghĩ về việc này, nhưng mời cha xứ về nhà ăn cũng là một cách làm...