Thursday, 20/01/2022

Tin xem nhiều

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần...

CHÚA NHẬT XVIII QUANH NĂM Sách Xuất Hành 16.2-4, 12-15; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.17-20 và Phúc Âm Thánh Gioan 6.24-35 Tin...

Thứ Tư, ngày 03.06, Thánh Carôlô Lwanga và các bạn Tử đạo, Lễ nhớ

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Thánh Ca-rô-lô và các bạn đã theo chân Đức ki-tô, được...

Thứ Năm, 24.12, Lễ Vọng Giáng Sinh, Lễ Đêm | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 2,7 Chúa phán bảo tôi rằng: “Con là Con của...

Bài giảng Lễ đêm Giáng Sinh, A

Thơ diễn ý: Kiểm tra dân số ban truyền, Giuse nguyên quán tận miền Bê-lem. Nghèo hèn khó kiếm quán đêm, Chuồng bò đồng vắng cảnh thêm cơ...

Thứ Ba 19.10 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)     Ca nhập lễ:  Tv 16,6.8 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa,...