Monday, 02/10/2023

Tin xem nhiều

Thứ ba, Ngày 06 Tháng Sáu | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tb 2,9-14 Tin Mừng: Mc 12,13-17 Ca...

Thứ Hai, Ngày 10 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ Gr 31, 10; Is 35,4 Muôn dân hỡi lắng nghe...

Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng Tám, Thánh Clara, Trinh Nữ, Lễ Nhớ | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 4,32-40   Tung hô Tin Mừng: ...

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.01.2017: Để được chữa lành, cần dám mạo...

Vatican - Tiếng Việt Bài Tin Mừng hôm nay nói về chuyện người bất toại được thòng từ trên mái nhà xuống chỗ Chúa Giêsu....

Thứ Năm 04.11, Thánh Carôlô Borômêô | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của...