Wednesday, 17/04/2024

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 20 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 18, 2020 – May 24, 2020

May 18, 2020 DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Optional memorial Saint John I, pope and martyr In the first reading, the...

Ngày 13.04, Thứ Hai Tuần Bát Nhật  Phục Sinh | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Xh 13,5.9 Chúa đã đưa anh em vào đất tràn trề...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên, B | Quang Hoài

Nhạc Quang Hoài Download File PDF tại đây https://youtu.be/wbbv82uiSlg

Bài giảng Lễ Chúa Giáng Sinh | Lễ Đêm | Lễ Ban Ngày

Lễ Giáng Sinh - Lễ Đêm https://youtu.be/rXlE5sKlONc Tin Mừng:  Lc 2,1-14 Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô...