Friday, 09/12/2022
Trang chủ Lời Chúa Bài giảng hàng tuần

Bài giảng hàng tuần

Tin xem nhiều

Ngày 12 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 32 Thường Niên, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Kn 6, 12-16 Bài đọc...

Thứ Hai 21.11.2022 | Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ: Sedulius Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra Vua...

Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  1Pr 2,9 Anh em là...

Thứ Tư, Ngày 09 Tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Is 9,2 Dân đang lần bước giữa tối tăm đã...

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Ngâm thơ: Trà Lý | Nghe và Download File MP3 https://youtu.be/RsUkAMZilSg VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên...