Tuesday, 28/11/2023

Tin xem nhiều

Video Bài Giảng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế...

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, B LỄ CHÚA KITÔ VUA https://youtu.be/zX8Xgzsd2fk Mời xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật 34 Thường Niên B |...

Thứ Ba, Ngày 20 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:   Is 55,10-11   Tin Mừng: Mt 6,7-15   Ca...

Thứ Ba 07.02.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 94,6-7 Hãy đến đây, ta cúi mình thờ lạy,...

Lễ Hiển Linh | Thánh Vịnh Đáp Ca năm A

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy