Saturday, 24/02/2024

Tin xem nhiều

Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh, năm B | Lm. Peter Trần...

Chúa Nhật II Phục Sinh | Kính Lòng Thương Xót Chúa https://youtu.be/QoT0tn7wPRY *** Xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh, năm...

Thứ Bảy, ngày 18 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Mk 7,14-15.18-20 Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32 Ca...

Tiến trình tham gia tuyên thánh Cha PX Diệp tại Sài Gòn

Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn - Nhà Thờ Tân Định Ngày 31.12.2011 & ngày 1.1.2012 Từ Canada vừa về tới Saigon, Cha Peter Tuyên...

Ngày 17 Tháng Mười Hai, Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, B | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 61, 1-2a.10-11   Bài đọc...

Thứ Bảy đầu tháng, ngày 02 tháng 07, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra vua cai...