Tuesday, 30/05/2023

Tin xem nhiều

Chúa Nhật I Mùa Chay | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 GRADUALE Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lịch Phụng Vụ Tháng 01.2021, Năm B

NĂM DƯƠNG LỊCH 2021 THÁNG MỘT 1-1 19 Tr Thứ Sáu đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Tv...

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 02/11/2017: Cách mạng tháng 10 là thảm họa của...

VietCatholicNews https://youtu.be/Uqay_ziaOlc 1. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ công bố bản dịch tiếng Anh chính thức đầu tiên về Nghi Thức Trừ Tà Hôm 25 tháng 11,...

Thứ Hai, ngày 26 Tháng Tám | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 85,1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời...

Thứ Sáu, ngày 14.02, Thánh Cyrillô, Đan sĩ và Thánh Mêthôđiô, Giám mục |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  x Tv 23,5-6 Các thánh Sy-ri-lô và Mê-tô-đi-ô được Chúa...