Friday, 27/05/2022

Tin xem nhiều

Ngày 05 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 31 Thường Niên, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Ml 1, 14-2, 2b.8-10 Bài...

Lễ các Linh hồn: Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ trong Hang Toại đạo...

Lễ các Linh hồn: Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ trong Hang Toại đạo Priscilla Lần viếng Hang Toại đạo đầu tiên của Đức Thánh...

Phỏng vấn* Thánh Phanxicô đệ Saolê về Thánh Cả Giuse

James & Joseph Lập chuyển ngữ Thánh Phanxicô đệ Saolê, Tiến sĩ Giáo hội, trình bày những hiểu biết về Thánh Cả Giuse cho Năm...

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 118,133 Lạy Chúa, theo...

Thứ Ba 22.02.2022 | Lập Tông Toà Thánh Phêrô | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ :  Lc 22,32 Chúa nói với ông Si-mon Phê-rô: “Thầy đã cầu...