Saturday, 03/06/2023

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng Chin, Đức Mẹ Sầu Bi, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Lc 2,34-35 Ông Si-mê-on nói...

Ngày 27.06, Chúa Nhật 13 Thường Niên | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 46,2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng...

Thứ Hai, Ngày 31 Tháng Bảy, Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1 Cr 10,31 – 11,1 Tin...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 6 mùa Phục Sinh, năm B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Hai, ngày 05 Tháng Tám, Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...