Saturday, 28/05/2022

Tin xem nhiều

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro | Lm Peter Trần Thế Tuyên

Thứ Tư Lễ Tro Sách Tiên tri Giêrêmia 2,12-18; Thư II của Thánh Phaolô gửi Côrintô 5,20-6,2 và Phúc Âm Matthêô 6,1-6.16-18 A. Video bài giảng https://youtu.be/JlMDmjUBCrc B. Bản văn Bài giảng | Download file...

Bài giảng Chúa Nhật III Quanh Năm B

Tóm ý: Tin Mừng Chúa đi rao giảng: Sám hối ăn năn! Đã mãn thời kỳ! Trông xem đã thấy những gì. Nước Chúa gần đến còn chi...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | November 12, 2018 – November 18, 2018

November 12, 2018 « November 11  |  November 13 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website In the first reading, Saint Paul writes of appointing presbyters and of...

Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF PANÔ CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C Franc Lee Franc Lee

Thứ Bảy, ngày 27.03 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 21,7.20 Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị...