Thursday, 20/01/2022
Trang chủ Tin tức

Tin tức

Các tin tức được cập nhật hàng ngày

Tin xem nhiều

Vì sao đàng thánh giá có 14 chặng

by phanxico.vn famillechretienne.fr,  Hugues Lefèvre, 2019-04-10 Via Dolorosa qua đường phố Giêrusalem Ngày nay Đường Thương Khó (Via Dolorosa) ở trong khái niệm đàng thánh giá đến...

Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Mười Một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 2,23 – 3,9 Tin Mừng:...

Tân giám mục Chartres đi bộ đến nhận nhiệm sở!

by phanxicovn Đức tân giám mục Philippe Christory đi bộ từ Paris đến Chartres để nhận nhiệm sở: “Đi bộ để đến nhiệm sở sẽ...

Chúa Nhật 2 mùa Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 14 Tháng Tư, Thứ Sáu Tuần Thánh | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 52,13 – 53,12 Bài...