Friday, 27/05/2022
Trang chủ Tin tức

Tin tức

Các tin tức được cập nhật hàng ngày

Tin xem nhiều

Dụ ngôn người con trai hoang đàng: Tóm tắt ý nghĩa | Sổ tay...

Dụ ngôn Người Con Trai Hoang Đàng: Tóm tắt ý nghĩa Câu chuyện người con trai hoang đàng được kể trong Phúc Âm Luca chương...

Ngày 17 Tháng Sáu, Chúa Nhật 11 Thường Niên, B | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 26,7.9 Lạy Chúa,...

Thứ Năm, ngày 18 Tháng Bảy, LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con đây, nhờ sống công minh chính...

Thứ Sáu, ngày 26.03 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 30,10.16.18 Lạy Chúa, xin xót thương, bởi vì con lâm...

Thứ Bảy, ngày 10 Tháng Tám, Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Đây là thánh Lô-ren-xô, người đã hiến thân phục vụ Hội...