Saturday, 10/12/2022
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Ngày 28 Tháng Ba, Thứ Tư Tuần Thánh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Pl 2,10.8.11 Khi vừa nghe...

Thứ Tư, Ngày 25 Tháng Mười, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 6, 12-18 Tin Mừng: Lc...

Thứ Hai, 16.12 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Gr 31,10; Is 35,4 Muôn dân hỡi, lắng nghe lời...

Giám mục và tổng giám mục khác nhau như thế nào?

by phanxicovn fr.aleteia.org, Alain Kléan, 2017-12-07 Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục giáo phận Paris ngày 7...

Ngày 03 Tháng Ba, Chúa Nhật 8 Thường Niên | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ :  Tv 17, 19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù...