Thursday, 20/01/2022
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Thứ Năm, 12.12, Lễ Ðức Mẹ Guadalupe, Lễ Kính | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Kh 12, 1 Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một...

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài...

Tháng Mười Hai năm B | Lời Chúa trong Thánh Lễ

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài...

Thứ Tư, ngày 06 Tháng Ba, Lễ Tro | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x. Kn 11,24-25.27 Lạy Chúa, Chúa một niềm thương xót...

Thứ Ba, Ngày 23 Tháng Mười | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 16,6.8 Con kêu...