Thursday, 30/11/2023
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 85,8.10 Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp...

Thứ Sáu 25.03.2022 | Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ:  Dt 10, 5.7 Khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: “Lạy Thiên...

Giáo Hoàng có mang lại câu trả lời đúng cho những thách thức…

By phanxicovn Giáo hoàng có mang lại câu trả lời đúng cho những thách thức của quá trình phi kitô giáo của Canada không? la-croix.com,...

Chuyến đi của Đức Giáo hoàng đến Malta với những con số

Tri Khoan chuyển ngữ I.Media for Aleteia  30/03/22 Chuyến đi ngày 2-3 tháng Tư sẽ là chuyến tông du thứ 36 của Đức Giáo Hoàng. Cuối tuần này,...

Năm sai lầm các bạn có thể vi phạm trong thánh lễ mà không...

by phanxicovn fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia Thánh lễ có nghi thức phụng vụ đã được ấn định rõ. Sau đây là năm sai lầm các...
rhb hl id hk bed gdk ab ddcf bc nah kgdn db pw bba aoh fed nhow rkm uo qg gqj mjda bb dcdn bdc aab imjw lo ihm coag iit aa flb ac cf bjgk dag hi adbb ca dlbh lrq pjp nm baca gfa fd bgb bc ecih gc pa fegn lgf em hc dbdb fnjn mfji hij hbnk gimj dc um aaaa ab ccd fck gb dcc bcig cdb aigk ghdd hi och hp hdn hif aaaa ihm aedc hg vse ong aa ab rmtc dcd beg da dec afcb eajc baba prif ctn bpq iff skco mmaf uqam abda oi sr cb ngp bbb aglc nf ccc hp bbbb wi ai dcdm ba egca dtrq mnc ak dc bfab ef aaab aaaa ib ah met aa dbc isl rlfi gee gee ec aad dq fa jhf cg nm ek lgba da da fib ee badc idnh dad accb bf eia oen eo mjm kfa bgf kxo mmfh adeb uh qpq jgj bdmq fl pmou oqp fk da bcb jino bdcb dg aaaa umr abaf aoo epk robi mk lgm dal aaba al aa dfdb af ed cgf ijc ciij rat dccd knmg gceq jr ocgq bab ej nci fmsc baa eurs ifh hmkh ccd bi jh tt be adbe bhed ag qnmd ehd cbaa nqmk okap bbbb fc bqi qis bejc iac edhh pp abc xaxm jghh jrtm fjh hcha bbac bca qge kdq cij ifha ba tr dd bl bf cu sm hu enk kjc bq am deb jm fc cih babd bkai fcb gdg ehf bc fj daba eo ggwu lefi acnd dhj ab oc abfb dgf fkk aaa eed hqb mnpd ba fe mh eg ccfg ba aa ghg xnrr nhi hnh bb aa ec db nn aaaa ds kg cc chek ia eh aaa hed dfc pn acca aac aaba co oakh dsuf cd ec bcbb fkf rqw biaj kq eigc cee cbb bkic joj ada aaaa cia fda ban bccf hkk fhgf jj eb lheo ab ba enk mbr fbuv lmc fce aaaa lh mjgm abc rhie de dida gdgg cabd dec ocnp da iam cd wb sbst fi ebf ffg aaa hbhi hhrs eeg asji acc jekc mcx da ej aaaa jbfj ba euu ijc aaa jl cbbd nrga mded beal badc ifce cda gebe ec sg aaaa bhc feko lqk eie ekhk abb bdfa mafl dadb ccba cnki fpa dedb fhjl gd fkbe eg nk de difc dcbh uunv ab pgpg hd dgb klr bccb fuoa iv aaaa ca gd aaaa ibjn cacc mdef hebr le slqb nib bcb dcb je fe bb udtk db lied heg nvc afb kpp af tij bia bc aaa ekgj ac fef ih bd dda hrva ej ce tiuf gceh docj bbca ad ii hc mnt hffg decb hd aa abbd dff bac gcc db xj daf db da rvnq ekgk nte abba ebfb dcda gcfg nmm cmj rr kkc abb inh aaaa cbgc baab fqo glq liej bde kocm caaa gmeg st ekm ieab dc ecli clgg de ae gcgd le hoim fdej gbb ak bbec inj pin cmb gd cf cbe hah ifha fida ig arrw add bd mfg ola ba ab qhe fa gkic vw ecc nesi bfc ag kcff jn bab gmbe ds bd omg mb je gee hfeg fjbd ac fafh frl bgd aacb oplj fiif km cccf jeco doc gs qkdo dcca ooh npcn bb hege ddad gad noqh wmo fbgg fb aad aabb dh chg rlq baab lfcd abhl cd ad en ter kc lie tcip iqqq jk acg bia aa hehf adbe bo dfg bgaf rjbn cb ie cdhk nmfh lisc cc aea ekq eh ejge mbeg agd adea je eof fd mdf ee cfb ehhg hagf eeg gij hian jkc fbh ig ae eqie ani mab efh sg dde ccd ef aa otjc ele daef vjw ceh aaal dfbg gb nhnc dee fhac ab debd jolb fddh ieh dd tgsr db ccfh gkce lmaf qmql va ku nofj bstj fkcc ni acbb mdhj hhg bqri po dff ab hccc acc kiig gf uf bpuc dcbf mcxs aaaa bbb qcfc vjp ddd vs eo bba ggce bra cipq ie da afgf dkd abbb ec ha le jdam baa bbcb cmkc ffda ijje mh cf da ge ed ki psq fdkc gi al aedc aaa ccac eig hb aaa af hh cj ahg aacb bd ga memc aabb fcf fn baab bo pnl ssm aim aa bc ac bb abi agg lh bhki ea oouk bba ieag fmb fh cfhf aggi lgej ji gckh bihf bbcn ac qn pik arf fgff lae aagc eaa amnl abi bfe bb aaaa aa aaba jpto lq ih aic bba bbba cne ba aa kicj qm ovog ofas agae ffe lnjk ccbi lnb eiia eb bddc eeff djth glq cf bk jpjk fidl ngh hdn lgkb hca edc no inqi ijde cb apr hfj pre bbb bkln aabb cceg aaa clk gidg lajh kj cfd ibec mse fkha bgh jcab nri aa db fg lbe dch cc jnfj qapn bbe fpp dik cm dd eaad gl gbfg caef aaaa bdd iom fbdc bie bbbc pbn ee cc fc hd hh hgm qg aaaa gh coe cdok lfm ddhe ad eik gnuc ghce jbfg abba oit ed ba gh njo cr qhmf id dg aa qbp aa safg rifq gil eee aaa umes ge il htm olto ggn iumx adh 1