Friday, 31/03/2023
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 05.06, Thánh Bôniphát, Gm, Tử đạo | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    x 4 Er 2,35 Lạy Chúa, ánh hào quang vĩnh cửu...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần...

CHÚA NHẬT XXXIII QUANH NĂM Sách Châm Ngôn 31.10-13, 19-20.30-31; Thư thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica 5.1-6 và Phúc Âm Thánh Matthêô...

Thứ Sáu, ngày 12.06 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Thứ Bảy 18.03.2023 | Thánh Cyrillô Giêrusalem | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 102,2-3 Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá...

Thứ Bảy, ngày 19 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn...