Thursday, 20/01/2022
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Thông tin lạc quan về tiến trình án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu...

Để nghe Cha Peter Trần Thế Tuyên thuyết minh, click nút Play: ooo I. Giai đoạn cấp địa phận đã hoàn tất bằng nghi thức kết...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

https://youtu.be/NVibuifcPag oOo Trước khi từ giả lên trời Chúa gặp môn đệ ban lời khuyên răn: Quyền hành khắp cõi gian trần Trên Trời cao thẳm trao ban cho...

Ngày 03.10, Chúa Nhật 27 Thường Niên | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo...

Khoa học đồng ý với Chúa Giêsu rằng đây là những yếu tố sẽ...

Cecilia Pigg 14 tháng Một, 2020 Nghiên cứu của Harvard đã theo dõi các nhóm người trong suốt 80 năm và những phát hiện đang được...

Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 4, 13.16-18   Tin Mừng: Lc...