Thursday, 18/07/2024

Tin xem nhiều

Thứ Tư 15.09, Đức Mẹ Sầu Bi | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)Ca nhập lễ  Lc 2,34-35 Ông Si-mê-on nói với bà Ma-ri-a: “Thiên Chúa đã...

Panô Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm B

Franc LeeTin Mừng   Mt 28,16-20 Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.Tin...

Thứ Sáu, Ngày 08 Tháng Sáu, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ Trọng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ: Tv 32,11.19 Đời nọ tới...

Thứ hai, ngày 02 tháng bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 46,2 Vỗ tay...

Thứ Tư, ngày 02.12 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  x Kb 2,3; 1Cr 4,5 Chúa sẽ đến, Người không trì...