Thursday, 30/11/2023
Trang chủ PX Trương Bửu Diệp

PX Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 20 Tháng Bảy, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 3,13-20 Tin Mừng: Mt 11,28-30 Ca...

Thứ Ba, Ngày 30 Tháng Mười | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những...

RIP | Bà Maria Dương Thị Xưa

CÁO PHÓ CCS Philipphê Minh Vĩnh Long báo tin: BÀ MARIA DƯƠNG THỊ XƯA Thân mẫu của 3 anh: Lê Văn Răn (P. Minh lớp 60) Lê Văn Rô...

Thứ Ba, ngày 14 tháng 06, Tuần 11 Thường niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ :  Tv 26,7.9 Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa....

Thứ Tư, Ngày 21 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  Gn 3,1-10   Tin Mừng: Lc 11,29-32   Ca...