Ý nghĩa lễ Hiện Xuống | Sổ tay Giáo Lý Viên

785

Ý nghĩa lễ Hiện Xuống

Trong Kitô giáo, Lễ Hiện Xuống là cử hành việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh 50 ngày.

Các tông đồ nhóm họp để mừng lễ Ngũ Tuần theo truyền thông Do Thái (Công vụ Tông Đồ 2). Ngũ Tuần là năm mươi, như trong ngày thứ năm mươi. Ngũ Tuần, tức Năm Mươi ngày sau khi Vượt Qua. Nó diễn ra trong suốt những tuần lễ hội Do Thái, có nghĩa là 7 tuần lễ sau Lễ Vượt Qua.

7 tuần x 7 ngày tức 49 ngày. Ngày Thứ 50 đánh dấu bằng việc cử hành lễ Ngũ Tuần.

Đây là những điều đã xảy ra với các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, theo như Tông Đồ Công Vụ chương 2:

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (TDCV. 2:1-4)

The Meaning of Pentecost

In Christianity, Pentecost is the celebration of the Holy Spirit descending on the Apostles fifty days after the Resurrection of Jesus Christ.

The apostles were gathered together to celebrate an originally Jewish feast of Pentecost (Acts 2). Pentecost means fiftieth, as in the fiftieth day. Pentecost was the fiftieth day after Passover. It occurred during the Jewish Festival of Weeks, which was seven weeks after Passover.

7 weeks x 7 days = 49 days. The 50th day marked the celebration of Pentecost.

Here is what happened to the Apostles on Pentecost according to Acts 2:

“When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues, as of fire, appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability.” (Acts 2:1-4)

Tuyên Trần diễn dịch

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: