Chúc Mừng Giáng Sinh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

765

Kính thưa quí Ông Bà và anh chị em
có lòng với Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Tôi, linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên,
người  khai mở tiến trình án tuyên thánh cho Cha Diệp từ năm 2011
và nguyên là Cáo Thỉnh Viên của án tuyên thánh Cha Diệp.

Tôi chủ trương và chịu trách nhiệm website truongbuudiepapt.net
để cung cấp và cập nhật tiến trình tuyên thánh.

Hồ sơ tuyên thánh đã đến Thánh bộ Phong Thánh ở Rôma đầu năm 2018.
Mọi diễn tiến rất tốt đẹp và rất có hy vọng Cha Diệp được tuyên phong
Chân phước sớm trong vòng 3 năm tới.
Bản tường trình đã nộp phân nửa, tức 300 trang và đã được chấp thuận.

Tài chánh cũng đã dự trù sẵn ở ngân hàng Vatican ở Rôma.
Thuận lợi và rất có hy vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn quí Ông Bà và anh chị em đã cầu nguyện
và đã ủng hộ tiến trình tuyên thánh không mấy dễ dàng chút nào này.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho Cha Diệp sớm có ngày được tuyên phong Chân phước.
Mừng Chúa Giáng Sinh, Thiên Chúa ban Con Một Ngài cho nhân loại (Gioan 3:16)
để Ngài thành ánh sáng cho muôn dân (Gioan 8:12) 
Tôi xin chúc mừng Giáng Sinh đến quí Ông Bà và anh chị em.
Nguyện xin Chúa Giêsu thành ánh sáng tin yêu hy vọng cho tất cả chúng ta.
Xin cám ơn Chúa đã ban Cha Diệp, một linh dược cứu giúp dân lành.
Xin Chúa Giêsu Hài Đồng ở cùng chúng ta và cứu giúp chúng ta phần hồn phần xác
qua lời cầu bàu của Cha PX. Trương Bửu Diệp.

Giáng Sinh Hồng Phúc.
Năm Mới An Bình.

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên