Ý nghĩa của biểu tượng Con Cá | Sổ tay Giáo Lý Viên

1340

From “The Religion Teacher”
Từ loạt bài “Giáo Lý Viên” do Jared trình bày
và Peter Tran diễn dịch

Ý nghĩa của chữ lồng Con Cá (ICHTHUS)

Nhiều khi bạn thấy hình con cá rất đơn giản dán trên một chiếc xe hơi, thực sự nó phát xuất từ dạng chữ lồng mang tên Chúa Giêsu từ thời xa xưa. Kinh Thánh đề cập rất nhiều về cá, nhưng biểu tượng chữ lồng con cá dưới đây lại không phát xuất từ mẫu chuyện cá nào trong Kinh Thánh.

Biểu tượng chữ lồng con cá dưới đây thực sự đến từ tiếng Hy Lạp: ICHTHYS, con cá. Chữ con cá trong tiếng Hy Lạp ICHTHYS được dùng từ thời Giáo Hội sơ khai cho đến thế kỷ thứ tư sau năm 312. Thời bách hại đạo tàn khốc kéo dài suốt 300 năm dưới thời các Hoàng Đế Rôma đã không những không tiêu diệt được đạo Công Giáo nhưng còn thêm vững niềm tin cho người có đạo.

Không được tụ họp cầu nguyện dâng lễ công khai thì họ tìm đến những nghĩa trang dưới lòng đất mà chúng ta gọi là hang toại đạo như Catacomb of Callixtus hay cũng gọi là nghĩa trang Callixtus (the Cemetery of Callixtus). Nơi người Công giáo qui tụ để dâng lễ với nhau khi có linh mục bí mật đến. Họ dùng hình con cá để chỉ cho nhau đến chỗ dâng lễ bí mật. Ghép các mẫu tự tiếng Hy Lạp có nghĩa con cá nầy thì ra Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr; “Jesus Christ, Son of God, Savior – Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Mời xem phân tích dưới đây: ΙΧΘΥΣ. ICHTHUS

  • I = Iesous – Jesus – Giêsu
  • CH = Christos – Christ – Kitô
  • TH = Theos – God – Thiên Chúa
  • Y = Yios – Son – Con
  • S = Soter – Savior – Cứu Thế

Xin khai sáng thêm: Nếu chúng tra theo bảng chỉ đường H thì chúng ta đến Hospital, tức bệnh viện.

https://www.julienbahain.com/images/articles/Hospital_450px_2.jpg

You may have seen a simple fish symbol as a bumper sticker on cars, but it is actually a very ancient symbol for Jesus. There are a lot of references to fish in the Bible, but the symbol doesn’t actually refer to a Biblical story. It actually refers to the Greek word for fish: ICHTHYS.

It was illegal to be a Christian in the Roman Empire for hundreds of years. Christians in the early Church had to worship in secret to avoid persecution and death. So, they used many symbols to secretly refer to Jesus Christ. One of those symbols was a fish.

The word for fish in Greek is Ichthys (or Ichtus).  

Christians turned that word in to an acronym: ΙΧΘΥΣ. ICHTHUS means:

  • I = Iesus (Jesus)
  • CH = Christos (Christ)
  • TH = Theos (God)
  • Y = Yios (Son)
  • S = Soter (Savior)

Therefore, the Jesus fish symbol means ICHTHYS, or “Jesus Christ, Son of God, Savior.”
 

Xem loạt bài trong Trang Giáo Lý Viên: