Chúa Giêsu lên trời mang ý nghĩa gì? | Sổ tay Giáo Lý Viên

1075

Chúa Giêsu lên trời mang ý nghĩa gì?
Tại sao điều đó lại trở thành quan trọng? 

Bốn mươi ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cỏi chết, Ngài lên trời. Chúa Giêsu lên trời thật sự có ý nghĩ gì và tại sao lại quan trọng?

Trong sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta đọc thấy rằng:

“Anh em sẽ nhận lấy quyền năng của Chúa Thánh Thần đến trên anh em; và anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy ở Giêrusalem, trên toàn vùng Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất.’ Sau khi nói những điều nầy, các môn đệ nhìn thấy Chúa được cất lên trời và một đám mây che phủ Ngài khuất khỏi tầm nhìn của họ.” (Công Vụ Tông Đồ 1:8-9)

Có ít nhất 3 lý do khiến việc Chúa lên trời thành quan trọng:

1. Chúa Giêsu thực sự ở trên trời

 • Trong Kinh Tin Kính các Tông Đồ, chúng ta tuyên xưng rằng “lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha toàn năng. Nhiều lạc giáo đã xuất hiện trong lịch sử Giáo Hội, cố gắng tách biệt Thiên tính và Nhân tính nơi Chúa Giêsu. Nên lên trời có ý tuyên xưng rằng: Chúa Giêsu lên trời cả hồn lẫn xác. Chúa Giêsu hoàn toàn có cả thiên tính và nhân tính, Chúa Giêsu là Chúa và là người trọn vẹn.

2. Chúa Thánh Thần ở đây

 • Chúng ta không đơn độc. Chúng ta có Chúa Thánh Thần. Lễ Hiện Xuống tiếp nối liền theo sau Lễ lên trời. Đó là điều Chúa Giêsu hứa trước khi về trời. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta điều gì? Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta thành nhân chứng về cuộc sống của Giêsu ở trần gian.

3. Chúa Giêsu lại đến

“Hỡi người Galilê, sao còn đứng đó mà nhìn trời?”
 • Sau khi Chúa Giêsu lên Trời, thiên thần Chúa nói với các tông đồ: “Hỡi người Galilê, sao còn đứng đó mà nhìn trời? Chính Chúa Giêsu, người mà các ông thấy lên trời thế nào thì lại trở lại trần gian như thế ấy.” (Tông đồ Công Vụ 1:11)
 • Mỗi khi chúng ta nghĩ về trời , chúng ta thường nghĩ là linh hồn chúng ta sẽ lên trời sau khi chết, nhưng chúng ta cũng kinh nghiệm sự phục sinh của thân xác khi Chúa Giêsu trở lại. Thân xác chúng ta sẽ sống lại và được lên trời với Chúa Giêsu khi Ngài tái lâm lần thứ hai.

What is the Ascension of Jesus?
Why is it important?
 

Forty days after Jesus rose from the dead, he ascended into heaven. What exactly does the Ascension mean and why is it important?

In the Book of Acts we read:

“‘But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.’ When he had said this, as they were watching, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight.” Acts 1:8-9

There are at least three reasons the Ascension is important to us:

1. Jesus is in heaven.

 • In the Apostles’ Creed we say that Jesus “ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father almighty.
 • Many heresies have arisen throughout history trying to separate Jesus’s humanity and divinity. The Ascension of Jesus’ body and soul solidify the truth about Jesus. He is fully God and fully man.

2. The Holy Spirit is here.

 • We are not alone. We have the Holy Spirit.
 • The Coming of the Holy Spirit on Pentecost follows shortly after the Ascension. This was the promise Jesus made before his ascension.
 • What will the Holy Spirit help us do? The Spirit will lead us to become the witnesses of the life of Christ throughout the world.

3. Jesus will come again.

 • After the Ascension angels say to the disciples, “Men of Galilee, why do you stand looking up toward heaven? This Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.” (Acts 1:11​)
 • When we think about heaven, we usually think about our soul in heaven after we die, but we will also experience the resurrection of the body when Jesus returns.
 • Our bodies will be raised and taken up to heaven with Jesus at the Second Coming of Christ.

Thân xác chúng ta sẽ sống lại
và được lên trời với Chúa Giêsu khi Ngài tái lâm lần thứ hai.

Tuyên Trần diễn dịch

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: