Nhạc, thơ diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A

708

NHẠC THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu
Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng, A