Kỷ niệm một năm Hội ÁI MỘ CHA PX. TBD thành lập ở Nam Úc

1812

NHỜ ƠN CHÚA

Trong nghi thức truyền chức linh mục, trước khi ứng viên nằm sấp úp mặt để đọc hay hát Kinh cầu Các Thánh, Đức Giám Mục buộc chất vấn ứng viên ít là bốn câu sau đây:

– Con có quyết tâm nhận lãnh chức vụ linh mục và gia nhập hàng ngũ tư tế Chúa không? Dạ con quyết tâm.

– Con có quyết tâm trung thành trong việc cử hành thánh lễ….? Dạ con quyết tâm

– Con có quyết tâm đọc Lời Chúa, công bố Lời Chúa, sống lời Chúa và đọc kinh thần vụ không? Dạ con quyết tâm

– Con có quyết tâm giữ luật độc thânb linh mục và thánh hoá đới sống mình bằng đời sống khiết tịnh không? DẠ NHỜ ƠN CHÚA, CON QUYẾT TÂM.

Tại sao câu thư bốn chất vấn về quyết tâm giữ luật độc thân linh mục thì lại phải thưa là: NHỜ ƠN CHÚA, CON QUYẾT TÂM? Phải nhờ ơn Chúa mời giữ nỗi luật độc thân linh mục rất khó khăn nầy. Nên không có Chúa, không sao giữ nỗi. Thật như vậy

Kính thưa quí thành viên Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp.
Kính thưa quí bà con có lòng với án tuyên thánh Cha Trương Bửu Diệp.
Kính thưa quí bà con chưa có lòng với án tuyên thánh Cha Trương Bửu Diệp.

Hội Ái Mộ Cha TBD ở Nam Úc mừng giáp năm tổ chức khấn nguyện xin ơn với Chúa qua Cha TBD ở nhà thờ Ottoway. Khi mừng giáp năm sinh nhật hay tròn một tuổi… người Việt Nam mình gọi là ăn thôi nôi, tức ăn mừng cháu bé đã cứng cáp, không còn bú sữa, không còn nằm nôi nữa…

Nhìn lại sinh hoạt một năm qua của Hội Ái mộ Cha TBD ở Nam Úc, chúng ta không gọi là ăn thôi nôi được. Vì hội chưa hề có nôi để nằm, chưa hề được chút sữa bú…. Nhưng anh chị em trong hội vẫn cứng cáp, vẫn sinh hoạt bình thường và vẫn qui tụ được nhiều người mộ mến. Nhìn thấy Hội sinh hoạt, nghe thấy những thuận lợi và bất lợi…. tôi thương và sợ cho anh chị em thiện chí nầy… và tôi vẫn thấy họ vượt qua muôn vàn khó khăn, không thua gì chuyện linh mục giữ luật độc thân. Tại sao?

NHỜ ƠN CHÚA CHÚNG CON XIN QUYẾT TÂM… Đúng vậy! Nhờ ơn Chúa, hội được khai sinh – Nhờ ơn Chúa, hội không có nôi nhưng vẫn lớn – nhờ ơn Chúa, anh chị em yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, thực hiện ủng hộ tuyên thánh Cha Diệp.

Xin chúc mừng Ông Hội trưởng Antôn Nguyễn Mạnh Cường, đã nhờ ơn Chúa mà hướng dẫn hội trong khôn ngoan và thành công. Chúc mừng quí anh chị em trong hội, không nằm nôi, nhưng không khóc và biết nâng đỡ nhau thực hiện ích chung. Xin anh hội trưởng và quí thành viên tiếp tục thưa: NHỜ ƠN CHÚA CHÚNG CON XIN QUYẾT TÂM!

Xin quí bà con hãy thương nâng đỡ và ủng hộ Hội và cũng hãy thưa rằng: NHỜ ƠN CHÚA CHÚNG CON XIN QUYẾT TÂM GIÚP HỘI ĐỂ PHỤC VỤ CHÚA VÀ ÁN TUYÊN THÁNH CHA DIỆP.

Hết lòng tri ơn và không quên Hội và quí ân nhân trong thánh lễ mỗi ngày.


LM. Phêrô Trần Thế Tuyên

Cáo Thỉnh Viên

Hội Ái Mộ Cha Diệp Nam Úc

Thành viên Hội Ái Mộ Cha Diệp Nam Úc trong lần hành hương Tắc Sậy năm 2015

Cha PX. TBD và Đức Cha Vinhson Nguyễn văn Long, Melbourne, Úc Đại Lợi