Thông tin về tiến trình án tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp [2] | Đặc san “Như Thầy Yêu Thương” 6

1353

Thông tin lạc quan về tiến trình án tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp
(tiếp theo)

Di ảnh Cha PX. Trương Bửu Diệp

II. Giai đoạn ở Rôma từ ngày 30.5.2017     

Bốn giai đoạn trong tiến trình tuyên thánh:

Đầy tớ Chúa – Servants of God
Cha Diệp – Chờ tuyên bố nhân đức anh hùng hy sinh đời sống.

Bậc đáng Kính – Venerables
ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – chờ phép lạ để tuyên phong Chân Phước.

Chân Phước – Blesseds
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI – chờ tuyên phong Hiển Thánh.

Hiển Thánh – Saints
117 Thánh tử đạo Việt Nam tuyên thánh ngày 19.6.1988.

Hồng Y Bộ Trưởng bộ Tuyên Thánh Angelo Amato.

Bộ Tuyên thánh – The Congregation for the Causes of Saints (Latin: Congregatio de Causis Sanctorum) thuộc Giáo Triều Rôma, chuyên lo việc điều tra, duyệt xét và tìm bằng chứng xác thực để tuyên thánh một Kitô hữu. Tiến trình tuyên thánh thường kéo dài rất lâu, vì bộ tuyên thánh không muốn vướng mắc một sai lầm nào trong việc đưa danh tánh một kitô hữu vào danh sách các thánh. Đồng thời, bộ cũng hay dùng yếu tố thời gian để chờ những thông tin ngược lại nếu có. Bộ chủ trương: Không phải số lượng đông đảo các thánh mà là hạnh tích của những bậc được tuyên thánh. Họ thật sự là thánh. Từ ngày chính thức được thành lập, ngày 8.5.1969 cho đến nay, bộ Tuyên Thánh đã thực thi rất chuẩn mực vai trò tuyên thánh. Bộ trưởng hiện tại là Đức Hồng Y Angelo Amato từ năm 2008 cho đến nay.

Giai đoạn mới ở Rôma và những chuyên viên mới.

Đây là giai đoạn cam go nhất trong tiến trình tuyên thánh. Sau khi mở hồ sơ niêm phong được gửi đến từ Giám Mục địa phương… Bộ Tuyên Thánh có quyền vận dụng những luật sư của Toà Thánh chuyên về khoa tuyên thánh để đọc và duyệt xét hồ sơ đã nhận được. Thường bộ Tuyên thánh mướn từ 7-10 luật sư làm việc. Đồng thời Bộ Tuyên Thánh cũng cần những chuyên viên điều tra về lịch sử, và nhất là sự xác thực về hồ sơ mà địa phận đã nộp. Bộ tuyên thánh trực tiếp với: Giám Mục hay đại diện Giám Mục ở Giáo hội địa phương và Cáo thỉnh viên thường trú ở Rôma. Địa phận Cần Thơ (qua nhân viên tài chánh) có nhiệm vụ chi trả mọi chi phí.

Cha Carôlô Hồ Bặc Xái, Tổng Đại Diện Giáo phận Cần Thơ, Giám Đốc Đại Chủng Viện Cần Thơ.

Cha Carôlô Hồ Bặc Xái, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, Giám Đốc Đại chủng viện Cần Thơ… được Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên tín nhiệm trao quyền tiếp xúc với Bộ Tuyên Thánh về những vấn đề liên quan.

Cha Thomas Kloster Kamp. OMI. Bề trên dòng Hiến Sĩ ở Roma, được chọn làm Cáo Thỉnh Viên thường trú cho án tuyên Cha PX. Trương Bửu Diệp. Địa chỉ: Via Aurelia, 290, I-00165 Roma, Italy. Cell phone: 0039/3661360667 | Email. [email protected]

Cha Thomas Kloster Kamp, OMI. Bề trên dòng Hiến Sĩ ở Rôma đã được chọn làm Cáo Thỉnh Viên Thường Trú ở Rôma. Cha Thomas có thể nói thông thạo các ngôn ngữ: Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Latinh. Ngài có kinh nghiệm làm Cáo Thỉnh Viên những vụ án tuyên thánh trước của dòng OMI.

Cha Roland Jacques

Cha Roland Jacques, tức Dương Hữu Nhân là Phó Cáo Viên ở Rôma. Cha Nhân là Cáo Thỉnh Viên cho thánh Anrê Phú Yên và 17 Chân Phước tử đạo của Lào… Ngài nói thông thạo: Latinh – Ý – Anh – Pháp – Đức – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha – Việt Nam…

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, financial officer – nhân viên tài chánh, dưới sự chỉ đạo của Cha Carôlô Hồ Bặc Xái, đặc trách tuyên thánh của địa phận Cần Thơ.

Thông tin lạc quan được ghi nhận:

Ngày 30.1.2018, Đức Ông Giacomo Pappalardo, Chưởng ấn Bộ Tuyên Thánh đã chính thức mở hồ sơ niêm phong của Đầy tớ Chúa Cha PX. Trương Bửu Diệp. Không ai có thể xác quyết là: Bộ Tuyên Thánh làm gì trên những hồ sơ đó? Mất thời gian bao lâu để tiến tới bậc thứ hai gọi là bậc đáng kính?… Tất cả nằm trong chương trình của Thiên Chúa và trong sự làm việc nghiêm túc của Bộ Tuyên Thánh.   

Ngày 30.1.2018, Đức Ông Giacomo Pappalardo, chưởng ấn Bộ Tuyên Thánh chính thức mở hồ sơ niêm phong án tuyên Cha PX. TBD đã nhận từ Cần Thơ Việt Nam

Thông tin về tài chánh.

Có nhiều vần nạn về tài chánh như: (1) Quỹ tuyên thánh Cha PX. TBD đã có bao nhiêu tiền? (2) Ai đang giữ và đã chi dùng như thế nào? (3) Những tổ chức mang tên Cha TBD bên Nam Cali có đóng góp gì cho quỹ tuyên thánh không? Xin trả lời thành thật nhưng trong giới hạn và tế nhị là: Hiện nay, quỹ tuyên thánh Cha Diệp chỉ tạm đủ chi dụng trong giai đoạn đầu được dự định chừng 100 ngàn USD. Không ai giữ tiền nầy cả! Nó đã được bỏ vào Vatican Bank ở Rôma từ năm 2015 với chú thích: Cho án tuyên thánh Father Francis Diep. Ngoài ra địa phận Cần Thơ cũng có ngân sách dành riêng cho án tuyên thánh. Bao nhiêu? Tôi hoàn toàn không biết!

Những tổ chức tư nhân mượn danh Cha PX. TBD… cho mục đích riêng… chưa hề có một đóng góp nào cho án tuyên thánh như họ tuyên bố. Năm 2012, tôi có nhận $500 USD của một tổ chức ở đó giúp cá nhân tôi trả tiền máy bay đến từ Canada. Trước mặt Chúa và với lương tâm của một linh mục… tôi không hề nhận một đóng góp nào cho án tuyên thánh từ những tổ chức trên. Tôi cũng sẽ không nhận những đóng góp nhỏ lớn từ những tổ chức nầy trong tương lai. Những tổ chức nầy thường tuyên bố rằng: Đã gửi số tiền … về cho Đức Cha Thiên, địa phận Cần Thơ… Tôi hoàn toàn không biết! Những gì tôi có trong Vatican Bank là do những đóng góp của bà con từ Mỹ, Canada, Úc, Thuỵ sĩ và cả Hoà Lan… những nơi tôi đi vận động cho Cha Diệp trong 5 năm qua. Ngay lúc đang viết những dòng thông tin nầy… nếu Chúa gọi… tôi thanh thản ra đi không chút sợ hãi trước toà phán xét chí công của Chúa. Đồng thời tôi cũng sẵn sàng trình bày Vatican Bank statement cho những vị hữu trách nếu các Ngài cần xem xét. Ở Nam Cali có vài tổ chức mang tên Cha Diệp… Tôi không có ý kiến! Chỉ có một tổ chức chính thức mang tên  “Hội Yểm Trợ Án Tuyên Cha PX. TBD” toạ lạc số 13962 Seaboard Cir, Garden Grove CA. 92843. Tiền thân của của Hội nầy là “Văn Phòng Cáo Thỉnh Án Tuyên Thánh Cha PX. TBD” do tôi trách nhiệm đã bị ngưng hoạt động từ tháng 2. 2017 vì lý do….???. Hy vọng Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh nầy sẽ được Văn Phòng Cáo Thỉnh ở Rôma hướng dẫn sao cho phù hợp với qui định của Giáo quyền địa phương và mang ích lợi cho án tuyên thánh Cha PX. TBD. Tôi, một linh mục người miền Nam duy nhất, đơn độc và không “khôn khéo!” chút nào, đúng như bà con phê phán… lại rất yếu thế, dễ bị mắc bẫy và bị khai trừ không chút thương xót ở nơi có quá nhiều tiền bạc, thế lực và nhất là “khôn khéo”. Nhưng với ơn Chúa và sự trợ lực của Cha Diệp, tôi vẫn bước tới.

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên  (Địa chỉ gửi thư: 15713 – 95 Ave. Edmonton AB. T5P 0A3 Canada – Điện thoại riêng: 780 554 6094  |  Email: [email protected] Nếu ai có lòng hảo tâm muốn ủng hộ tuyên thánh, xin đề Rev. Tuyen Tran và gửi về địa chỉ trên. Bảo đảm sự đóng góp sẽ vô Vatican Bank account. Cám ơn!

***

Xem lại: Giai đoạn 1 cấp Địa Phận