Thánh Lễ đầu tháng 1.8 cầu cho Gia Đình Thánh Quí

499