Mục tử – Lễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu | Rev. Trần Thế Tuyên

642

Mục tử – Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu

Những điều trông thấy:
National Catholic Register – Tuần Báo Công Giáo ở Mỹ

https://i1.wp.com/www.newwaysministry.org/wp-content/uploads/2018/07/Tony-Flannery-Photo.jpg?fit=328%2C342&ssl=11. Cha Tony Flannery, một linh mục người Ái nhĩ Lan danh tiếng về những luận đề phổ biến trên báo chí, về giảng cấm phòng và nguyên là một Cha sở… đã bị Tòa Thánh phạt vạ ngưng thi hành chức vụ linh mục từ tháng hai năm 2012 (suspension – người Việt Nam quen gọi là treo chén… thật sự không phải chỉ là chuyện không cho dâng lễ… nhưng là ngưng thi hành chức vụ linh mục công khai như giảng dạy, dâng lễ, giải tội…) vì đã công khai phổ biến trên báo chí ở Ái Nhỉ Lan chủ trương và ủng hộ mạnh mẽ việc truyền chức linh mục cho nữ giới.

Gần đây Cha Tony Flannery thông tin cho National Catholic Register rằng: Bộ Giáo Lý Đức tin ở Roma đã biên thư với chữ ký của Tổng giám Mục Giacomo Morandi yêu cầu Cha Tony ký xác nhận tuyên thệ 4 điều có liên quan đến chủ trương ủng hộ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ trước đây. Nếu Cha Tony ký, án phạt treo chén sẽ giải gỡ, nếu không, sẽ tiếp tục bị phạt vạ ngưng thi hành chức vụ linh mục công khai vô thời hạn.

Bốn điều được yêu cầu ký xác nhận là:

 • Chỉ người nam được rửa tội mới được thụ phong linh mục mà thôi tức không chấp nhận truyền chức linh mục cho phụ nữ
 • Đồng tính luyến ái hoàn toàn trái luật tự nhiên
 • Và không thể coi đó là hôn nhân vì ngược với thánh ý Chúa.
 • Lý thuyết về chủ trương giới tính: Đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính… không được Công giáo chấp nhận.

Cha Michael Brehl, Bề trên dòng Chúa Cứu Thế ở Roma cũng nhận được thư yêu cầu Cha Tony ký xác nhận những yêu cầu trên qua lá thư ký tên bởi Hồng Y Luis Ladaria.

Cha Tony Fannery cũng như Bề Trên dòng ở Roma chưa có trả lời dứt khoát về vấn đề nầy. Riêng với Cha Tony xem chừng khá thờ ơ trong yêu cầu đi ngược với chủ trương của Cha ấy. Cha Tony xem chừng không mấy tha thiết với việc phục hồi việc thi hành chức thánh linh mục. Đồng thời Cha Tony cũng từ chối là đã viết chủ trương lý thuyết về giới tính.

2. Khủng hoảng trầm trọng giữa Hội đồng Giám Mục Đức và Toà Thánh

Tòa Nhà Bộ Giáo Lý Đức Tin ở Roma

Hồi tháng Giêng năm nay 2021, hai hồng y từ Vatican, Hồng Y Luis Ladaria, Bộ trưởng Bộ Đức Tin và Hồng Y Kurt Koch, người Thuỵ Sĩ, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về cổ võ hiệp nhất Kitô giáo muốn mời Đức Giám Mục, George Bätzing, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Đức đến Roma để khiển trách về những chủ trương bất đồng với Vatican đươc phổ biến công khai ở Đức hồi tháng 12, 2020.

Đó là những vấn đề có liên quan đến:

 • Truyền chức linh mục cho nữ giới. GM Đức chủ trương: Vấn đề chưa kết thúc dứt khoát như ĐGH. John Paul II chủ trương.
 • Chúc lành cho những cặp hôn nhân đồng tính. Giáo lý Công Giáo phải thay đổi để nhìn nhận họ.
 • Đời sống độc thân linh mục Công Giáo không còn phù hợp với xã hội.
 • Cho những người Tin Lành rước Mình Thánh Chúa bên Công Giáo. Đã cho áp dụng trong địa phận.

Giám Mục chủ tịch cũng trách phiền Vatican về việc Đức Giáo Hoàng Francis, 2 năm trước cho phép Giáo Hội Đức mở rộng việc bàn thảo về những vấn đề trên… nhưng sau đó thì im lặng cho tới nay. Đức Cha chủ tịch đã mạnh mẽ phát biểu rằng “Pope is not pope in all matters and Bishops are “part of the government of the universal Church” – Giáo Hoàng không có nghĩa là giáo hoàng trên mọi lãnh vực và Giám Mục phải là thành phần trong việc lãnh dạo Giáo Hội hoàn vũ. Đức Cha chủ tịch bày tỏ: Tôi yêu mến Giáo Hội Công Giáo bằng cả đời sống mình. Tôi không từ bỏ Giáo Hội, nhưng Giáo Hội phải thay đổi: Phải dân chủ hơn, tránh việc sử dụng quyền hành để thao túng và gây chia rẽ.

Giáo Hội Đức và những Giáo Hội Công Giáo Âu Châu tán thành chủ trương canh tân Giáo Hội Công Giáo. Vatican khó nhượng bộ. Nên nhiều người đã dự đoán về một lạc giáo ly khai qua những khủng hoảng bất bình sâu rộng nầy.

Suy tư cá nhân 

1. Linh mục là mục tử: Nói nôm na nghề làm linh mục là chăn chiên, là làm Cha sở, ở với giáo dân mình nơi các giáo xứ để như Chúa Giêsu xác nhận về vai trò mục tử của mình mà các linh mục phải theo “Ta là mục tử nhân lành, Ta biết chiên Ta và Chiên Ta biết Ta, Ta dẫn chiên tới đồng cỏ xanh, tới suối nước trong và tới nơi nghỉ ngơi an bình”.

Có nhiều linh mục không làm nghề mục tử, không làm nghề chăn chiên mà đi dạy học, viết báo, làm đài truyền hình hay chuyên đi giảng cấm phòng… Nếu căn cứ vào nghề linh mục là chăn chiên thì những người nầy làm sai nghề. Vì không sống chết cho nghề chăn chiên nên không yêu mến nghề và không cần sống đời linh mục mục tử.

Ngày xưa trước năm 1975, ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn có những linh mục tài giỏi nổi tiếng chuyên nghề dạy học và sau cùng là bỏ chức linh mục, lập gia đình. Năm 2005 tôi theo học Giáo Luật ở Đại Học Công Giáo ở Ottawa, Canada ba năm và tôi thấy ít nhất là có hai linh mục hằng ngày vô dạy giáo luật, nhưng thuê mướn phòng riêng sinh sống bên ngoài, không bao giờ thấy dâng lễ hay làm một việc gì như linh mục. Đang khi đó cũng có ít là 3 linh mục chuyên dạy giáo luật, sống trong khuôn viên Đại Học, dâng lễ hàng ngày với chúng tôi… nhưng chỉ mặc đồ thường và giơ tay đồng tế với chúng tôi dù các ngài dạy giáo luật về phụng vụ thánh lễ…

Tại sao những linh mục nầy có thể làm những điều không phù hợp với thánh chức linh mục? Vì các Ngài chọn nghề dạy học kiếm sống chứ không là nghề mục tử chăn chiên… Không chăn chiên thì làm sao gần với chiên? Làm sao yêu thương, chăm sóc chiên và chịu khó đi tìm chiên lạc? Và nhất là không có vấn đề hy sinh mạng sống để bảo vệ chiên. Vắn tắt: Không yêu nghề mục tử.

Tôi nhận định là Cha Tony Flannery không tha thiết gì đến chuyện ký tên tuyên thệ từ bỏ những chủ trương nghịch với Giáo Hội Công Giáo. Cha ấy đâu có làm nghề mục tử hay chăn chiên. Chăn dắt chiên, lo bồi bổ cho chiên không là chuyện quan trọng mà là chuyện viết lách báo chí, giảng phòng… sai nghề.

2. Điểm mấu chốt cho chức vụ Giám Mục Công Giáo là hiệp thông với Giáo Hoàng Rôma. Giám mục là chủ chiên của địa phận mình. Giáo Hoàng kế vị thánh Phêrô, tông đồ trưởng trong tinh thần hiệp thông với Chúa Kitô là đầu và với các Giám Mục trên toàn thế giới.

Đức Cha George Batzing và Hội đồng Giám Mục Đức chủ trương:

 • Truyền chức linh mục cho nữ giới.
 • Chúc lành cho những cặp hôn nhân đồng tính. Giáo lý Công phải thay đổi để nhìn nhận họ.
 • Đời sống độc thân linh mục Công Giáo không còn phù hợp với xã hội
 • Cho những người Tin Lành rước Mình Thánh Chúa bên Công Giáo. Đã cho áp dụng trong địa phận.

Giáo Hội không chỉ có Giáo Hoàng, Giám Mục, linh. mục… mà còn có giáo dân nữa. Giám Mục là chủ chăn của giáo phận… thử hỏi xem: Giáo dân trong địa phận có đồng ý truyền chức cho phụ nữ làm linh mục không? hay chấp nhận hôn nhân đồng tính không? hay bỏ đời sống độc thân linh mục không? hay cho rước lễ bất cứ tin đó là Mình Thánh Chúa hay không?

Đức Cha George Batzing, có vẻ rất cởi mở: Yêu cầu thay đổi cho phù hợp với xã hội dân chủ ngày nay… nhưng Đức Cha lại thiếu dân chủ và tôn trọng giáo dân khi phớt lờ những chủ trương truyền thống nơi giáo dân.  Điều đó không lạ khi người ta nhìn thấy một nước Đức giống như thời Luther năm 1517?

Rev. Trần Thế Tuyên