RIP | Bà Maria Dương Thị Xưa

1353

CÁO PHÓ

CCS Philipphê Minh Vĩnh Long báo tin:

BÀ MARIA DƯƠNG THỊ XƯA

Thân mẫu của 3 anh:
Lê Văn Răn (P. Minh lớp 60)
Lê Văn Rô (P. Minh lớp 66)
Lê Văn Danh (P. Minh lớp 69)

Bà Maria đã được Chúa gọi về ngày 29.01.2019 tại Cái Mơn.
Hưởng thọ 107 tuổi.

Lễ An Táng vào lúc 5 giờ sáng ngày 31.01.2019
tại Nhà Thờ Cái Mơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
và chôn cất tại đất nhà.

Mong anh em CCS P. Minh giúp lời cầu nguyện:
Xin Chúa sớm rước linh hồn bác Maria về nơi an nghỉ đời đời.

Thay mặt anh em CCS P. Minh trong và ngoài nước
chân thành chia buồn cùng 3 anh và toàn thể gia quyến.

Tm. CCS P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn
Nguyễn Hữu Luôn