Hoa Xuân Tao Đàn ngày 26 Tết [phần 2]

1631

NguoiAnGiang

Sáng ngày 11.02.2018 (nhằm ngày 26 Tết) tại Hội Hoa Xuân Công viên Tao Đàn. Ngó qua, ngó lại. Nhìn trước, xem sau… Thơ thẩn… Bấm máy lia lịa. Nếu xem thấy chán… vui lòng bỏ qua và đi ngủ. Nếu khó ngủ, xin mở ra xem tiếp. Cám ơn nhiều nhiều…