Ý nghĩa của chữ Allêluia | Sổ tay Giáo Lý Viên

1188

Alleluia có ý nghĩa gì?

Alleluia (Hallelujah) có nghĩa là “ngợi khen Chúa.”

Từ này là cách nói rút gọn của câu “Ngợi khen Yahweh”:

  • Allel (Hallel) = Praise = Ngợi khen
  • Yah (Jah) = Yahweh = Lord = Chúa

Alleluia là cách để ca ngợi Chúa trong niềm vui vì sự tốt lành của Ngài. Alleluia thường được nói thường xuyên trong phụng vụ mùa Phục sinh và không được dùng trong Mùa Chay. Mùa Phục sinh là mùa của vui mừng, vì vậy chúng ta hân hoan ca ngợi Thiên Chúa cùng với tất cả triều thần thánh của Người, vì món quả là Con Thiên Chúa, Phục sinh vinh hiển.

Mùa Chay là khoảng thời gian u buồn chuẩn bị đón niềm vui Phục sinh, vì vậy chúng ta không sử dụng Alleluia trong thánh lễ và kinh nguyện phụng vụ. Người Công giáo tung hô Alleluia trước bài Tin Mừng (trừ mùa Chay), vì Lời Chúa rất đáng để chúng ta ca tụng.

Cũng vậy, Alleluia xuất hiện trong 23 câu như một lời cầu nguyện trong Sách Thánh Vịnh: 104-106, 111-117, 135 và Thánh vịnh 145-150.

Tuyên Trần diễn dịch

***

Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: