Home Lời Chúa Hãy nâng tâm hồn lên Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 32 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 32 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

0
Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 32 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 32A Mùa Thường Niên 2023 – TV 62

Thiên Chúa chính là nguồn mạch của mọi sự khôn ngoan và Ngài luôn sẵn sàng tỏ mình ra cho những ai khát khao tìm kiếm Ngài. Kitô hữu được mời gọi trở nên con cái của sự khôn ngoan. Sống khôn ngoan là sống tỉnh thức và biết chuẩn bị cho mình đủ “dầu” để giữ cho ngọn đèn Đức Tin luôn cháy sáng cho đến ngày Chúa đến. Dầu của ngọn đèn Đức Tin chính là Đức Ái, là yêu thương giống như Thiên Chúa đã yêu thương và dạy chúng ta qua chính Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Sống bác ái yêu thương trong tâm tình, tư tưởng, lời nói và hành động chính là cách sống của những kẻ khôn ngoan trong Chúa. Vì  dẫu có chết Thiên Chúa cũng sẽ đem những người tin vào Ngài đến làm một với Người. Chúng ta cùng hát Thánh Vịnh với niềm khát khao tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy