Chúc lành trên cổ – Ý nghĩa và kinh nguyện | Sổ tay Giáo Lý Viên

1040

Ngày 3.2 – Lễ Thánh Blaise Giám Mục tử đạo
Tập tục Công Giáo: Chúc lành trên cổ
Ý nghĩa và kinh nguyện

Trong ngày lễ hay gần ngày lễ Thánh Blaise, những nhà thờ Công giáo, sau thánh lễ thường có nghi thức chúc lành trên cổ. Chúng ta thực sự không biết nhiều về cuộc đời thánh Blaise, nhưng cách chung chuyện kể rằng: Ngài nguyên hành nghề bác sĩ trước khi thành linh mục và Giám Mục. Có chuyện kể rằng: Ngài bất ngờ gặp một cậu bé bị mắc xương cá gần chết và thánh Blaise đã chữa lành cậu bé cách diệu kỳ. Vì thế những nhà thờ Công Giáo cho phép chúc lành trên cổ của giáo dân để tỏ lòng tôn kính Thánh Blaise.

Cách thức chúc lành trên cổ bao gồm việc kẹp chéo hai đèn cầy lớn trên cổ thụ nhân. Hai đèn cầy lớn nầy bắt chéo tạo thành hình thánh giá. Khi đó thì linh mục, Thầy phó tế và cả giáo dân thừa tác viên đọc rằng: “Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Blaise, Giám Mục tử đạo, xin Thiên Chúa giải thoát anh / chị / Ông / Bà khỏi những bệnh tật ở cổ và khỏi tất cả mọi bệnh hoạn, nhờ danh Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Tại sao dùng đèn cầy? Vì lễ Thánh Blaise ngày 3.2 ngày sau Lễ Dâng Chúa trong đền thờ ngày 2.2. Trong dịp cử hành Lễ Dâng Chúa vào đền thờ, dân chúng thường mang đèn nến đến để xin được làm phép nhằm sử dụng thắp sáng trong mùa đông u tối (Mùa Đông đêm rất dài, ngày rất ngắn và lạnh nên thắp thêm đèn để thêm nhiệt). Cũng chính lý do nầy mà Lễ Dâng Chúa vào đền thánh cũng gọi là Lễ Đèn Nến. Và 2 đèn cầy lớn bắt chéo kẹp cổ thụ nhân trong việc ban phúc lành trên cổ lấy từ đèn nến của ngày lễ dâng Chúa trong đền thờ nầy.

The St. Blaise Blessing of the Throats: Meaning and Prayer

On or near the Feast of St. Blaise, Catholic Churches provide the Blessing of the Throats after Mass. We actually don’t know a lot about the life of St. Blaise, but according to most accounts, he was a doctor before he became a priest and bishop. According to one story, he came across a boy who was choking on a fishbone. The boy nearly died, but St. Blaise miraculously healed him. For this reason, churches offer a Blessing of the Throats in honor of St. Blaise. This blessing includes two giant candles that are placed on two sides of our throats. The two candles join together to resemble a cross. Here is what the priest, deacon, or lay minister says: “Through the intercession of Saint Blaise, bishop and martyr, may God deliver you from every disease of the throat and from every other illness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.” Why candles? The Feast of St. Blaise is on February 3rd, the day after the Feast of the Presentation of the Lord. On the Feast of the Presentation of the Lord, people have traditionally brought candles to Mass to be blessed for the winter. This is why the feast is also called Candlemas. The giant candles used for the Blessing of the Throats were blessed during the feast on February 2nd.

Thánh Blaise Giám Mục tử đạo

Tuyên Trần

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: