Viếng Vương cung Thánh đường Santi Quattro Coronati: Ai được đội triều thiên? | Tri Khoan

616
Antoine Mekary | ALETEIA

Marinella Bandini | 15/03/21

Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 27: Ở đây lịch sử được đan xen với huyền thoại (và toán học).

Quý vị nhấp vào đường dẫn này để xem ảnh

Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: Mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 27

Tại Vương cung thánh đường Santi Quattro Coronati (“Bốn vị được đội triều thiên”), vào đầu tuần thứ tư của Mùa Chay, lịch sử đan xen với huyền thoại (và toán học). Trên thực tế, không rõ bốn “vị được đội triều thiên” là ai (triều thiên của phúc tử vì đạo). Cũng không rõ là có bốn hay năm vị trong số họ…. Điều chắc chắn là lòng sùng mộ các ngài đã phổ biến rộng rãi từ thế kỷ thứ 4 và hài cốt của các ngài được lưu giữ trong hầm mộ của vương cung thánh đường này.

Truyền thống cho rằng các ngài thuộc một trong hai nhóm người khác nhau. Một khả năng cho biết các ngài có thể là 5 thợ đá từ Pannonia (Claudius, Castorius, Sempronianus, Nicostratus và Simplicius) bị xử tử vì từ chối chạm khắc các tượng thần ngoại giáo. Khả năng khác đó là các ngài là bốn người lính La Mã theo đức tin Kitô giáo: Severus, Severianus, Carpophorus và Victorinus.

Chúng ta đang ở trên sườn Đồi Caelian, phía trước một khu phức hợp tu viện kiên cố, được giao cho các nữ tu dòng Augustinô từ giữa những năm 1500. Vương cung thánh đường đầu tiên có từ thế kỷ thứ 5. Nó được xây dựng lại và mở rộng thêm vào kỷ nguyên của vương triều Carol bởi Đức Giáo hoàng Lêô IV và được xây dựng lại (và bị thu nhỏ một lần nữa) bởi Đức Giáo hoàng Paschal II vào đầu thế kỷ 12: Cấu trúc đó là những gì chúng ta thấy ngày nay.

Trong gian cung thánh, bức bích họa trên mái vòm mô tả vinh quang của tất cả các thánh. Bên dưới là một loạt bích họa với những câu chuyện về các vị thánh được đội triều thiên. Ở lối đi bên trái, bàn thờ Thánh Sebastian lưu giữ những mẩu xương sọ của thánh tử vì đạo.

Trong số những viên ngọc quý của khu phức hợp Santi Quattro là Gothic Hall, hiện không thể vào trong, với loạt hình ảnh từ thế kỷ 13.

Vì Giêrusalem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng; nơi đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. (Is 65:19)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati (bên ngoài). Vương cung Thánh đường đầu tiên được xây dựng vào thế kỷ thứ 5. Những gì chúng ta thấy ngày nay được xây dựng lại bởi Đức Giáo hoàng Paschal II vào đầu thế kỷ 12.

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati (bên trong). Trên thực tế, không rõ bốn “vị được đội triều thiên” là ai, cũng không rõ là có bốn hay năm vị. Truyền thống cho rằng các ngài có thể là 5 thợ đá từ Pannonia hoặc là bốn người lính La Mã theo Kitô giáo.

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati (cung thánh). Khu phức hợp dưới sự quản lý của các nữ tu Dòng Augustinô.

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati. Bức bích họa trên gian cung thánh mô tả vinh quang của tất cả các thánh.

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati. Thánh tích của các vị tử vì đạo được lưu giữ trong hầm mộ.

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati. Trên gian thánh, loạt tranh vẽ mô tả những câu chuyện của các vị tử vì đạo được đội triều thiên (chi tiết).

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati. Chi tiết của loạt tranh vẽ trên gian cung thánh mô tả những câu chuyện của các vị tử vì đạo được đội triều thiên.

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati. Sự mô tả các vị tử vì đạo, trên trần bằng gỗ của gian cánh nhà thờ.

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati. Bàn thờ Thánh Sebastian có lưu giữ những mẩu xương sọ của thánh tử vì đạo.

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati (nội vi).

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati (nhà nguyện Thánh Barbara)

Vương cung Thánh Đường Santi Quattro Coronati. Trong số những viên ngọc của khu phức hợp Santi Quattro Coronati là Gothic hall với loạt tranh vẽ từ thế kỷ 13 (chi tiết).

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/4/2021]