Mùa Vọng, ngày thứ nhất: Thinh lặng cầu nguyện

663

By phanxicovn
02/12/2019

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2019-11-29

Mỗi ngày trong Mùa Vọng, báo Aleteia có một lời cầu nguyện để chúng ta làm mới tâm hồn chuẩn bị đón Chúa ra đời. Đây là dịp đi thêm một bước để cầu nguyện (ngày chúa nhật), để thêm lòng biết ơn (thứ hai), để thêm nhân hậu với người anh em (thứ ba), thêm kinh ngạc trước công trình Tạo dựng (thứ tư), thêm đức ái với những người khốn khổ (thứ năm) và thêm giản dị (thứ sáu), và cuối cùng là chăm lo căn nhà chung (thứ bảy).

Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện với Thánh Phanxicô Salê. Dù chúng ta biết cầu nguyện là con đường đến với Chúa, trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta khó cầu nguyện thường xuyên, nhưng Thánh Phanxicô Salê trấn an, dù chỉ trong vài phút, chúng ta cũng có một cái gì đó dâng lên Chúa, bắt đầu bằng các yếu đuối của mình. Chúng ta nói với Chúa về việc chúng ta không có khả năng tập trung, đó cũng là một bước đến với Chúa. Một lời để bắt đầu nói chuyện với Chúa với hết cả tấm lòng chân thành.

Hãy ở với Chúa như một bức tượng”, không phải là không có ý nghĩa. Các bức tượng bất động trang hoàng các cung điện, để làm cho đẹp, để làm vui mắt các ông hoàng bà chúa. Chính trong nhiệm vụ này mà Thánh Phanxicô Salê mời gọi chúng ta: ở yên như một bức tượng trước mặt Chúa và để Ngài hành động, để Ngài đến với chúng ta.

Trong thư  Thánh Phanxicô Salê gởi bà Brulart tháng 3 năm 1605, ngài viết: “Bà nói với tôi, khi cầu nguyện bà không làm gì hết. Nhưng bà có thể làm gì, nếu, bà chỉ ở trước mặt Chúa với sự hư vô và đau khổ của bà? Đó là việc đẹp nhất mà chúng ta làm khi thấy các vết loét, thấy cái khổ của người khất thực. Bà nói với tôi, đôi khi bà không làm gì, vậy bà hãy ở đó như một bức tượng, như một con ma. Trong các cung điện, người ta chưng các bức tượng chỉ để cho vua chúa vui: vậy bà hãy xem mình như bức tượng trước mặt Chúa, Ngài sẽ làm sinh động bức tượng này khi Ngài muốn”.

Theo Thánh Phanxicô Salê, cầu nguyện là ở trước sự hiện diện của Chúa. Một thời gian nhưng không, thời gian Chúa đến với tâm hồn mỗi người và đổ tràn tình yêu của Ngài cho chúng ta. Do đó tình yêu nhận được của Chúa trong lời cầu nguyện sẽ làm sinh động từng giây phút, từng hành vi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nguồn sinh lực trong thời gian Mùa Vọng này cho mỗi người.

Marta An Nguyễn dịch