Thế Giới Nhìn Từ Vatican 12/10/2017: Kỷ niệm 80 năm bức ảnh Lòng Chúa Thương xót

1031

Published on Oct 11, 2017

• Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 nhận định Thiên Chúa đã bị đặt xuống hàng thứ yếu trong Phụng Vụ.
• Đức Hồng Y Bechara Boutros al-Rahi than thở rằng thế giới đã lãng quên người tị nạn tại Li Băng.
• Vatican triệu tập các thành viên Tu Hội các Sư Huynh Bác Ái công khai chống lại giáo huấn của Giáo Hội về trợ tử.
• Ðức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị bảo vệ trẻ em.
• Kỷ niệm 80 năm các tấm ảnh Lòng Chúa Thương xót đầu tiên được in.
• Khóa Họp tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 2018 về giới trẻ.
• Đức Thánh Cha gặp gỡ Công nghị Giáo Hội Công Giáo Canđê.