Viếng bức tranh khảm của Đền thờ Thánh Gioan Lateran | Tri Khoan chuyển ngữ

529

Chờ đợi Phục Sinh:
Viếng bức tranh khảm của Đền thờ Thánh Gioan Lateran

Stefano_Valeri | Shutterstock

Marinella Bandini | 03/04/21

Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 45: Bức tranh cổ xưa này là một lời mời gọi chúng ta canh tân niềm vui của mình trong Bí tích Rửa tội.

Quý vị bấm vào đường dẫn này để xem ảnh

Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 45

Bức tranh khảm trên cung thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran là một sự suy gẫm tuyệt vời về giá trị cứu độ của Bí tích Rửa tội. Đó là một thông điệp thích hợp cho Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày chờ đợi Phục sinh, và sự sống mới trong Đức Kitô sẽ được lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội trong Đêm Vọng Phục sinh đối với các tân tòng.

Những gì chúng ta thấy ngày nay là một cuộc trùng tu từ cuối thế kỷ 19, nhưng vẫn duy trì nguyên bản ảnh thánh của bức tranh khảm thế kỷ 13 do Đức Giáo hoàng Nicholas IV ủy thác, ngài đứng dưới chân Đức Trinh Nữ.

Trên đỉnh mái vòm bán nguyệt của cung thánh miêu tả Chúa Kitô Đấng Cứu Thế giữa những đám mây đa sắc. Dung mạo được cho là lấy cảm hứng từ bức ảnh phép lạ “acheropita” (“không phải do bàn tay con người tạo ra”) trong vương cung thánh đường Lateran nguyên thủy.

Ở giữa bức tranh khảm là thánh giá nạm ngọc, từ đó bốn dòng sông Thiên đàng chảy ra. Từ những dòng sông này hình thành nên sông Giođan, nơi có dòng nước đem đến sự sống cho loài người và các loài động vật. Đó là lời mời gọi trực quan để lãnh nhận Bí tích Rửa tội, theo gương Đấng Cứu Thế đã chịu phép rửa ở sông Giođan, được miêu tả trên mẫu trang trí ở trung tâm của thập giá.

Tạo vật được kiện toàn trong hy tế Vượt qua: thập giá trở thành cây sự sống và dấu chỉ của sự vinh thắng, Thần khí lơ lửng trên mặt nước bây giờ là Thần khí được ban tặng bởi sự hiến tế của Đức Kitô, và dòng nước của các con sông là nước của Phép Rửa tội, từ đó sự sống mới được sinh ra.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ; Người đưa tôi tới dòng nước trong lành; và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. (Tv 23:2-3)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran. Bức tranh khảm trên cung thánh là một sự suy gẫm tuyệt vời về giá trị cứu độ của Bí tích Rửa tội.
Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran. Bức tranh khảm trên cung thánh là một cuộc trùng tu từ cuối thế kỷ 19, nhưng vẫn duy trì nguyên bản ảnh thánh của bức tranh khảm thế kỷ 13 do Đức Giáo hoàng Nicholas IV ủy thác, ngài đứng dưới chân Đức Trinh Nữ.
Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran. Ở giữa bức tranh khảm là thánh giá, trở thành cây sự sống. Từ đó bốn dòng sông Thiên đàng chảy ra. Từ những dòng sông này hình thành nên sông Giođan, với dòng nước đem đến sự sống cho loài người và các loài động vật, một biểu tượng của nước Rửa tội.
Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran. Trên đỉnh mái vòm bán nguyệt của cung thánh miêu tả Chúa Kitô Đấng Cứu Thế giữa những đám mây đa sắc.
Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran. Dung mạo của Chúa Kitô được cho là lấy cảm hứng từ bức ảnh phép lạ “acheropita” (“không phải do bàn tay con người tạo ra”) trong vương cung thánh đường Lateran nguyên thủy.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/5/2021]