RIP | Bà Isave Tô Thị Sử

1861

AI TÍN

BÀ ISAVE TÔ THỊ SỬ

Thân mẫu Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương
và Dì Agnes Nguyễn Thị Phụng (MTG Cái Mơn)

Bà Isave vừa được Chúa gọi về vào lúc 6 giờ 40 sáng 01.08.2018
tại tư gia, Mai Phốp, Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Hưởng thọ 106 tuổi
(1912-2018)

Nghi thức Nhập Quan lúc 21 giờ ngày 01.08.2018.
Thánh Lễ An Táng lúc 15 giờ ngày Thứ Hai 06.08.2018.
Do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ sự.
Tại Nhà Thờ Họ Đạo Mai Phốp, xã Trung Hiếu.
Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Sau đó an táng tại Đất Thánh Họ Mai Phốp.

Kính báo cùng anh em CCS P. Minh trong và ngoài nước.
Anh em giúp lời cầu nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn bà Isave
về nơi hưởng phúc thanh nhàn đời đời.

Đại diện anh em P. Minh tại Sài Gòn
Nguyễn Hữu Luôn