Chúc Mừng Bổn Mạng Cha Peter Trần Thế Tuyên

1404

Một năm cho nổ một lần
Đem khoe thiệp chúc người gần kẻ xa
Cho đời là một bài ca
Ngợi khen danh Chúa! Hoan ca tình người.
Amen.

 

Franc Lee