Phương pháp đánh bại cái ác trên thế giới của Thánh Gioan Phaolô II

512

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 1 23, 2021

Ngài vững tin rằng cái ác và bạo lực trên thế giới chỉ có thể bị đánh bại bằng sự thiện.

Philip Kosloski 15/01/21

https://lh3.googleusercontent.com/0aXO2-4LbuwgbfzFHY-OCI-gyjzaX69tF3vr71kxpfUSa8UOiB9pwc1UEl8Pn_dU2y_PC4VSDG66WXd3UW_FozIbWW8QJNOQ3ecCoOw4nM_Zx0z5YZTxnnx-fd8Zb6goT9hRmXWx=w640-h320
Derrick CEYRAC | AFP

Luôn luôn có cám dỗ “dùng lửa để trị lửa,” đặc biệt khi đối mặt với bạo lực hoặc bất công trên thế giới.

Tuy nhiên, Thánh Gioan Phaolô II tin rằng chống lại cái ác bằng cách thêm cái ác chỉ gây thêm các vấn đề.

Trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2005, vị giáo hoàng người Ba Lan giải thích lý do của ngài.

“Cha đã chọn lời của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Roma cho chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới 2005 này: “Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (12:21). Cái ác không bao giờ đánh bại cái ác; khi người ta chọn con đường đó, thay vì đánh bại được cái ác thì người ta sẽ bị cái ác đánh bại. Vị Đại Tông đồ giới thiệu một sự thật căn bản: hòa bình là kết quả của một trận chiến lâu dài và gian khó và nó chỉ chiến thắng khi cái ác bị đánh bại bởi sự thiện.”

Đây có thể là một thông điệp đầy thách thức, đặc biệt khi chúng ta bị đe dọa bởi cái ác trên thế giới.

Tuy nhiên, Thánh Gioan Phaolô II giữ kiên định trong thông điệp của ngài để chiến đấu chống lại mọi hình thức của sự ác bằng sự thiện.

“Nếu chúng ta nhìn đến tình hình hiện tại của thế giới, chúng ta không thể không lưu ý đến sự lan tràn đáng lo ngại của những biểu hiện xã hội và chính trị khác nhau của cái ác: từ những rối loạn xã hội đến tình trạng vô chính phủ và chiến tranh, từ bất công đến những hành động bạo lực và giết người. Để định hướng một con đường giữa những tuyên bố đối chọi nhau về cái thiện và cái ác, gia đình nhân loại rất cần phải gìn giữ và quý trọng những giá trị đạo đức và di sản chung do chính Thiên Chúa ban tặng. Vì lý do này, Thánh Phaolô động viên tất cả những người quyết định chiến thắng cái ác bằng sự thiện hãy luôn cao thượng và vô tư lợi trong việc thúc đẩy lòng quảng đại và hòa bình (xem Rm 12:17-21) … Chỉ có thể chiến đấu hữu hiệu trong cuộc chiến này bằng những vũ khí của tình yêu. Khi thiện thắng ác, tình yêu sẽ chiến thắng và ở đâu tình yêu thắng thế thì ở đó hòa bình sẽ chiến thắng.”

Nếu chúng ta mong muốn hòa bình trên thế giới và chấm dứt chia rẽ và bạo lực, chúng ta phải chống lại nó bằng đức ái và sự thiện. Bằng không chúng ta chỉ thêm dầu vào lửa.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/1/2021]