Đồng hành 8 | Đánh thuê | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

47

Peter Trần Thế Tuyên

Trong chiến  tranh, bây giờ có thêm một sắc lính: Đó là LÍNH ĐÁNH THUÊ. Loại lính nầy phần nhiều là  những tù nhân, họ được cho ra khỏi tù, nhận tiền theo giao kèo hợp đồng và đi bắn giết quân địch. Tôi dùng từ “hợp đồng” hay “quân địch” cho dễ hiểu chứ thực ra họ không có hợp đồng mà cũng không có quân địch. Trong tù ra, người ta trao cho cây súng và bắn giết, làm sao có chính nghĩa để bảo vệ hay hy sinh. Đó đúng là “ĐÁNH THUÊ”. người được mướn và đánh.

Thật là tàn nhẫn! Chỉ vì tiền mà đi giết người khác hay chỉ vì tiền mà để mình bị giết chết. Những lính đánh thuê gốc tù nầy còn sống nhưng coi như đã chết sau khi nhận tiền thí mạng. Không biết những thân nhân hay vợ con họ có bình thường khi nhận được những đồng tiền thí mạng nầy không? Nếu có bữa cơm ngon hay chai nước mát đến từ máu hy sinh của người thân, hỏi rằng  những thân nhân nầy có nuốt trôi những chén cơm máu lệ nầy chăng? Nhiều người ngày nay ăn ngon ngủ yên vì họ biện minh rằng: “Tại sao lại ngậm ngùi! Vì đây là kết quả của hy sinh”.

Chúng ta có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống: Những lãnh tụ cả ngày mở mắt to, vễnh tai nghe ngóng xem coi có ai âm mưu ám hại mình không để thanh toán sớm. Biết bao người đã nằm xuống vì tư lợi cá nhân… Biết bao người đã chết vô lối chỉ vì một món tiền nào đó. Anh em chém giết nhau chỉ vì mảnh vườn thửa ruộng. Những người nầy phải được gọi là vô nhân hay bất nhân.

Tôi nghĩ nhiều và buồn nhiều về những dã man, những phi nhân hay ác nhân ân nầy. Xin Thiên Chúa cho chúng con một con người có lòng nhân, để không “ĐÁNH THUÊ” vì hận thù hay ganh tị dã man.

TTTuyen, linh mục