Cung Chúc Tân Xuân Nhâm Dần | Lm. Roland Jacques OMI

243

Kính chúc các Cha và Anh Chị Em ái mộ Cha PX. Trương Bửu Diệp
một năm mới Nhâm Dần thánh thiện, sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Nguyện xin Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria
và Cha Phanxicô Diệp, thương nắm lấy tay của mỗi người chúng ta,
để hướng dẫn những bước của mình qua suốt năm mới.
Hẹn gặp nhau trong niềm vui.

Kính mến,
Lm Dương Hữu Nhân, Roland Jacques OMI