Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, B | Quang Hoài

411

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Minh An | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn

Nghe hoặc download bài nhạc File MP3 | File PDF