Thượng Hội đồng về giới trẻ tháng Mười 2018, những con số

985

I.Media for Aleteia
02 tháng Mười, 2018

Synod on Youth via Facebook | Fair Use

25 ngày làm việc, 267 nghị phụ thượng hội đồng, và nhiều nữa … 

Ngày 1 tháng Mười, Đức Hồng y Lorenzo Baldisseri, tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, trình bày việc tiến hành thượng hội đồng về “giới trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi.” Nhân dịp này, đức hồng y người Ý cho biết một vài con số để hé lộ một chút về công việc của các nghị phụ.

25 ngày. Thượng hội đồng sẽ được khai mạc ngày 3 tháng Mười, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ dâng một Thánh Lễ trong Quảng trường Thánh Phêrô. Ngày bế mạc cũng sẽ diễn ra tương tự vào ngày 28 tháng Mười, nhưng lần này là trong Vương cung Thánh đường. Thượng Hội đồng sẽ được bắt đầu với sự cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, Veni, Creator Spiritus, và sẽ kết thúc với kinh tạ ơn, Te Deum. Trong suốt thời gian ba tuần rưỡi này, đại hội đồng thượng hội đồng sẽ làm việc mọi ngày ngoại trừ Chúa nhật. Những bản thảo đầu tiên sẽ được trình bày trong 19 thông cáo báo chí và 4 cuộc họp báo.

267 nghị phụ thượng hội đồng. Trong số đó, 181 vị được chọn bởi các hội đồng giám mục và khoảng 40 vị được chọn bởi Đức Thánh Cha Phanxicô. Những vị khác là thành viên do vị trí và trách nhiệm khác nhau của các ngài. Có 10 nghị phụ thượng hội đồng không phải là giám mục, đó là các linh mục và tu sĩ. Đây là một trong những sự đổi mới của thượng hội đồng lần này, tuy rằng một tu sĩ không chịu chức linh mục được đặc cách ngoại lệ trở thành một nghị phụ thượng hội đồng năm 2015. Như các tên cho thấy, các nghị phụ thượng hội đồng đều là nam giới.

49 dự thính viên. Các dự thính viên, cả nam và nữ, đến từ khắp nơi trên thế giới và hầu hết đều hoạt động trong công tác mục vụ giới trẻ. Trong nhóm có 36 người trẻ độ tuổi từ 18 đến 29. Một trong những tiêu chuẩn lựa chọn là những cam kết của họ thậm chí cả bên ngoài Giáo hội.

23 chuyên gia. Họ hỗ trợ cho công việc của hai thư ký đặc biệt cho thượng hội đồng về giới trẻ.

14 circoli minori hay còn gọi là “các nhóm nhỏ.” Đây là các nhóm được phân chia theo ngôn ngữ, tại đây các nghị phụ thượng hội đồng và các dự thính viên sẽ làm việc với Instrumentum laboris (tài liệu làm việc), đã được phát hành vào tháng Sáu vừa qua. Các nhóm này sẽ được phân thành 6 nhóm ngôn ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Tây Ban nha, tiếng Đức, và tiếng Bồ Đào nha. Mỗi circolo minore sẽ phải có ít nhất một bạn trẻ.

3 nhóm làm việc. Những nhóm nhỏ hơn này phân theo ba phần trong Instrumentum laboris (tài liệu làm việc): Nhận biết, giải thích và lựa chọn. Giai đoạn một sẽ kết thúc ngày 9 tháng Mười, giai đoạn hai kết thúc ngày 15 tháng Mười và giai đoạn cuối sẽ kết thúc ngày 22 tháng Mười. Với mỗi giai đoạn, các bài tham luận, modi, và các báo cáo của circoli minori sẽ được sắp xếp lại theo nhóm và tổng hợp thành văn bản tạm thời.

178 phiếu. Một phiên bản tạm thời của tài liệu đúc kết sẽ được trình bày ngày 24 tháng Mười trước khi một cuộc bỏ phiếu cho phiên bản cuối cùng vào ngày 27 tháng Mười. Để được công nhận, tài liệu cuối cùng phải có được sự thông qua của hai phần ba các nghị phụ. Khi việc bỏ phiếu kết thúc, tài liệu đúc kết sẽ được trình lên đức giáo hoàng, ngài quyết định sẽ phát hành nó hay không. Ngài cũng có thể chọn nó trở thành một phần trong Thường Huấn của ngài.

Thường thường, sau một thượng hội đồng, đức giáo hoàng sẽ phát hành một tài liệu đầy đủ được gọi là tông huấn hậu thượng hội đồng.

[Nguồn: aleteia]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/10/2018]