Thánh Lễ hàng tuần cầu cho án tuyên thánh Cha Diệp và Edmonton, Ottawa Canada | 05.06.2020

500