Thánh Lễ hàng tuần cầu cho án Tuyên thánh Cha Diệp và Adelaide 15.05.2020

771