Đồng hành với bà con nước Mông Cổ

55

Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đồng hành với bà con nước Mông Cổ (31.8 đến 4.9.2023).

Giáo dân Mông Cổ vẽ tăng chân dung Đức Giáo Hoàng

Người ta thắc mắc: Sao Đức Giáo Hoàng lại bỏ công chi mà đi thăm Mông Cổ, một đất nước xa xôi vùng Đông Á, chỉ có 4 triệu dân và chỉ có 1400 người Công Giáo?

Câu trả lời sẽ phải là “Ta được sai đến với muôn dân”.

Tông đồ Chúa không được hạn chế hoạt  động mục vụ của mình trong sắc dân nào hay trong lãnh thổ nào. Tông đồ Chúa phải đồng hành với Chúa, tức theo Chúa và đồng hành với tất cả mọi  người.

Ngắn gọn: Tông đồ Chúa phải giống Chúa nghĩa là đồng hành với tất cả mọi người.

Sau thánh lễ truyền chức thường có nghi thức sai đi, nghĩa là đến với mọi người để đồng hành với mọi người không phân biệt màu da hay ngôn ngữ…

Ý nghĩa đồng hành nầy giúp chúng ta hiểu phần nào luật độc thân linh mục. Độc thân không là hạn chế hay gò bó, nhưng là giải thoát khỏi những ràng buộc của gia đình để cho tông đồ Chúa dễ đồng hành với mọi người nhất là với người neo đơn nghèo khổ hay già yếu bệnh tật.

Đức Giáo Hoàng thăm Mông Cổ thành bài học sống động cho tất cả chúng ta.
Đây cũng là một xét mình cho chúng ta, nhất là thiếu quan tâm đến người khác.

Người Mông Cổ chuyên cưỡi ngựa và săn bắn.

TT Tuyên linh mục